Kontakt
Do góry

XII ZJAZD ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

10 - 11 marca 2023 r,KRYNICA - Zdrój
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

                                                                                                                                          14.03.2023, Warszawa

                PODSUMOWANIE

             XII Zjazdu Endokrynologii Ginekologicznej                                           

W dniach 10-11 marca 2023 r. w Krynicy Zdrój odbył się „XII. Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej”. W Konferencji zorganizowanej przez Warszawskie Oddziały Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położników uczestniczyło 424 lekarzy.                                                                               

Obrady toczyły się w unikalnej atmosferze i scenerii Pijalni Głównej Wód Mineralnych. W 6 sesjach tematycznych, 13 ekspertów przedstawiło 24 wykłady przybliżające ginekologom nie tylko trudne problemy endokrynologii, ale też chorób ogólnoustrojowych takich jak: otyłość z zespołem metabolicznym, cukrzyca, miażdżyca oraz osteoporoza towarzyszące wielu schorzeniom ginekologicznym. Lekarzom nie zajmującym się ginekologią przybliżono najczęstsze zagadnienia endokrynologii ginekologicznej z prokreacją, PCOS, menopauzą, endometriozą i nowotworami hormonalnie zależnymi, czyli problemami dotyczącymi kobiet stanowiących  co najmniej połowę ich pacjentów.     

Na koniec każdej z 6 sesji tematycznych przeprowadzono dyskusje/debatę odpowiadając na 163 pytania zebrane podczas obrad (I sesja: Hipogonadyzm - 36 pytań, II sesja: Farmakoterapia w endokrynologii ginekologicznej- 25 pytań, III sesja: Antykoncepcja hormonalna-  28 pytań, IV sesja: Otyłość - 36 pytań, V sesja: Niepłodność - 23 pytań,  VI sesja: Zaburzenia endokrynne a ciąża- 15 pytań).  

Wszystkie wykłady w postaci drukowanych materiałów – wydano  w postaci książki stanowiącej najnowsze kompendium wiedzy z zakresu endokrynologii ginekologicznej.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą 18. firm farmaceutycznych- Sponsorów Konferencji.                                                                                                                                                                                                        

Jesteśmy przekonani , że przekazane podczas Konferencji najnowsze treści merytoryczne oraz unikalny klimat spotkania w Krynicy sprawiły, że tegoroczny „Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej”  były pożyteczny,  inspirujący i  udany.

 

Wszystkim Wykładowcom, Słuchaczom, Sponsorom oraz Współorganizatorom tegorocznego „Zjazdu Endokrynologii Ginekologicznej”, bardzo dziękujemy za aktywny        i konstruktywny udział oraz stworzenie znakomitej atmosfery spotkania.

                                                                                                                                                                            

           Prof. Artur Jakimiuk                                                                             Prof. Wojciech Zgliczyński

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego                                  Przewodniczący Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego                           Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Program

 informujemy, że na

XII Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej

zgłosiło się ponad 400 uczestników

obrady Zjazdu rozpoczną się w piątek  10 marca 2023 r. o godz. 12:00 w

Pijalni Głównej przy ul. Nowotarskiego 9 (wejście prawe)

 

przejmie informujemy, że:

 Materiały zjazdowe otrzymacie Państwo po dokonaniu rejestracji w recepcji Zjazdu w Pijalni Głównej.

 Recepcja Zjazdu czynna będzie:

10 marca (piątek)        w godz.        10:00  -  20:00

11 marca (sobota)        w godz.          8:45  -  19:15

 

 • Sala wykładowa znajduje się na płycie głównej 

Z uwagi na znaczną  liczbę uczestników PROSIMY o NIE ZAJMOWANIE SĄSIEDNICH  KRZESEŁ   (torebkami, książkami, innymi rzeczami)

 • W piątek po części naukowej zapraszamy Wszystkich Państwa na uroczysty Koktajl Otwarcia Zjazdu, który rozpocznie się o godz. 20:00
 • W sobotę obrady rozpoczną się o godz.  10:00 i będą trwać do godz. 19:15 (zakończenie Zjazdu)

 W godz. 13:00 – 13:45  zapraszamy na LUNCH

 

       Zapraszamy do odwiedzania stoisk  firm farmaceutycznych oraz innych wystawców    na płycie Pijalni

Prosimy o

posiadanie przy sobie plakietek zjazdowych podczas obrad Zjazdu.

 Życzymy miłego pobytu w Krynicy-Zdroju

Biuro Organizacyjne

MagAn – Podróże, Kongresy i Konferencje

Sp. z o.o.

 

 

XII ZJAZD
ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

10 -11 marca 2023 r.

Krynica-Zdrój

Pijalnia Główna Wód Mineralnych

 10 marca (piątek) 2023

 

12:00 – 12:15 Powitanie i wprowadzenie; Prof. Artur Jakimiuk, Prof. Wojciech Zgliczyńśki

Sesja 1: Hipogonadyzm; konsekwencje, nowoczesne postępowanie

 • 12:15 – 12:45 Ryzyko osteoporozy w hipogonadyzmie      dr med. Piotr Dudek
 • 12:45 – 13:15 Ryzyko powikłań sercowo naczyniowych w hipogonadyzmie      dr med. Piotr Dudek
 • 13:15 – 13:45 Postępowanie w hipogonadyzmie u kobiet      dr med. Małgorzata Bińkowska
 • 13:45 – 14:15 Postępowanie w hipogonadyzmie u mężczyzn      Prof. Michał Rabijewski

14:15 – 14:45 DYSKUSJA / DEBATA

14:45 – 15:15 PRZERWA

SESJA 2: Farmakoterapia w endokrynologii ginekologicznej

 • 15:15 – 15:45  Praktyczny przewodnik po estrogenach      Prof. Lucyna Papierska
 • 15:45 – 16:15 Praktyczny przewodni po progestagenach      dr med. Małgorzata Bińkowska
 • 16:15 – 16:45 Jak unikać błędów w diagnostyce i terapii hiperprolaktynemii      Prof. Wojciech Zgliczyński
 • 16:45 – 17:15 Związki naturalne w terapii mięśniaków macicy      Prof. Michał Ciebiera

17:15 - 17:45 DYSKUSJA / DEBATA

17:45 – 18:15 PRZERWA

SESJA 3: Antykoncepcja hormonalna; korzyści i ryzyko

 • 18:15 – 18:35 Antykoncepcja jednoskładnikowa      Prof. Artur Jakimiuk
 • 18:35 - 18:55 Antykoncepcja dwuskładnikowa      dr med. Małgorzata Bińkowska
 • 18:55 – 19:15 Antykoncepcja długodziałająca      Prof. Artur Jakimiuk
 • 19:15 – 19:35 Antykoncepcja a ryzyko nowotworowe      dr med. Małgorzata Bińkowska

19:35 – 19:55 DYSKUSJA / DEBATA

20:00  KOKTAJL POWITALNY

 11 marca (sobota) 2023

 

SESJA 4: Otyłość w aspekcie endokrynologii ginekologicznej

 • 10:00 – 10:30 Prewencja otyłości      Prof. Wojciech Zgliczyński
 • 10:30 – 11:00 Konsekwencje otyłości      dr med. Jarosław Kozakowski
 • 11:00 – 11:30 Postępowanie w otyłości      Prof. Alina Kuryłowicz
 • 11:30 – 12:00 Rola mikrobiomu w endokrynologii ginekologicznej      Prof. Michał Ciebiera

12:30 – 13:00 DYSKUSJA / DEBATA

13:00 – 13:45 LUNCH

SESJA 5: Niepłodność w aspekcie endokrynologii ginekologicznej

 • 13:45 – 14:15 Patogeneza endometriozy, implikacje diagnostyczne (EndoRNA qRT-PCR test )  Prof. Jacek Malejczyk
 • 14:15 – 14:45 Związki endokrynnie czynne a płodność      dr med. Katarzyna Jankowska
 • 14:45 – 15:15 Opóźnione dojrzewanie u dziewcząt     Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop
 • 15:15 – 15:45 Krwawienia czynnościowe u młodocianych   Prof. Agnieszka Drosdzol-Cop

15:45 – 16:15 DYSKUSJA / DEBATA

16:15 – 16:45 PRZERWA

SESJA 6: Zaburzenia endokrynne a ciąża

 • 16:45 – 17:15 Choroby przysadki a ciąża      Prof. Wojciech Zgliczyński
 • 17:15 – 17:45 Tarczyca a prokreacja      Prof. Małgorzata Gietka-Czernel
 • 17:45 – 18:15 Choroby tarczycy a ciąża      Prof. Małgorzata Gietka-Czernel
 • 18:15 – 18:45 Wrodzony przerost nadnerczy a prokreacja      Prof. Lucyna Papierska
 • 18:45 – 19:15 DYSKUSJA / DEBATA

19:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Program może ulec nieznacznej zmianie

Organizator merytoryczny:
Oddział  Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego ( PTE )                                                                                                                                                                 Oddział  Warszawski Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Koordynator logistyczny:                                                                                                                                                                                                                                             MAGAN – Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                  Wpis nr 57-000154-001-0001                                                                                                                                                                                                                                           w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe                                                                                                                                                                                   Lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 

Miejsce

Krynica Zdrój    Pijalnia Główna  ul. inż. Nowotarskiego.

Sponsorzy

 Firmy Farmaceutyczne zainteresowane wprowadzeniem " ich tematyki " oraz  sponsorowaniem  sesji lub wykładów prosimy o kontakt z  Prof. W. Zgliczyńskim telefon nr.: 602 478 095    klinendo@bielanski.med,com

 Zapraszamy    Firmy Farmaceutyczne do realizacji świadczeń  promocyjnych - rozstawienia stoisk  oraz umieszczenia materiałów informacyjnych w teczkach konferencyjnych.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt pisemny ( konferencje@magan.pl )  lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone