Kontakt
Do góry

XI Zjazd ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ

18 - 19 marca 2022 rwersja do odsłuchania
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

                                                                                                           Warszawa, 24.03.2022

 

PODSUMOWANIE

XI Zjazdu Endokrynologii Ginekologicznej

 

W dniach 18-19 marca 2022 odbył się XI Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej. Ze względu na trwającą pandemię koronowirusa obrady przeprowadzono w trybie hybrydowym; wykłady i dyskusje prowadzano „na żywo” ze studia e-learning CMKP       w Warszawie.                                                                                                                                                           

W konferencji uczestniczyło 699 osób.

Piętnastu wykładowców w 7-miu sesjach tematycznych przedstawiło 30 wykładów. Omówiono w nich najważniejsze nowości oraz znaczenie otyłości w endokrynologii ginekologicznej, zaburzenia endokrynne w ciąży, problemy związane z leczeniem niepłodności, menopauzy i „andropauzy”. Przypomniano również podstawy  rozpoznawania i leczenia najczęstszych endokrynopatii.

Uczestnicy otrzymali wcześniej wykłady w postaci drukowanych materiałów (książki) oraz w formie PDF a dodatkowo każdy ma możliwość obejrzenia retransmisji obrad do końca kwietnia .

W szerokiej dyskusji udzielono odpowiedzi na 86 pytań zadanych przez słuchaczy            w formie „chat”.  

Jesteśmy przekonani , że nasze spotkanie było pożyteczne i udane.

Wszystkim Wykładowcom, Słuchaczom, Sponsorom XI Zjazdu Ginekologii Endokrynologicznej oraz jego Współorganizatorom bardzo dziękujemy za aktywny i konstruktywny udział oraz stworzenie znakomitej atmosfery spotkania.

                                                                                                                    

   Prof. Wojciech Zgliczyński

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego    Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

   Prof. Artur Jakimiuk

Przewodniczący Oddziału Warszawskiego   Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 

Wykładowcy

 • dr           Małgorzata  BIŃKOWSKA
 • prof.      Michał  CIEBIERA
 • prof.      Małgorzata  GIETKA-CZERNEL
 • prof.      Artur     JAKIMIUK
 • prof.      Małgorzata  KARBOWNIK-LEWIŃSKA
 • dr           Jarosław  KOZAKOWSKI
 • prof.      Alina  KURYŁOWICZ
 • prof.      Andrzej LEWIŃSKI
 • prof.      Waldemar  MISIOROWSKI
 • prof.      Lucyna  PAPIERSKA
 • prof.      Tomasz PASZKOWSKI
 • prof.      Leszek  PAWELCZYK
 • prof.      Michał  RABIJEWSKI
 • prof.      Violetta   SKRZYPULEC-PLINTA
 • prof.      Wojciech  ZGLICZYŃSKI

Program

 

MOŻLIWOŚĆ nabycia dostępu do konferencji ( wersja do odsłuchania )

XI Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej

18 – 19 marca 2022 r. 

Wykłady, pytania i odpowiedzi w systemie transmisji on-line.

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy,

Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W. Hartwiga

 

 

18 marca 2022 - piątek

15:00       Rozpoczęcie

Sesja I – Otyłość w endokrynologii  ginekologicznej                                 

15:05 - 15:30    Następstwa otyłości w praktyce ginekologa                             - Dr Jarosław Kozakowski                

15:30 - 15:55    Co ginekolog o insulinooporności wiedzieć powinien?              - Prof. Alina Kuryłowicz

15:55 - 16:20    Czy ginekolog może leczyć otyłość?                                            - Dr Jarosław Kozakowski                          

16:20 - 16:45    Rola chirurgii metabolicznej w leczeniu niepłodności                 - Prof. Alina Kuryłowicz

16:45 - 17:05    Dyskusja

17:05 - 17:15    Przerwa

 

Sesja II   -   Antykoncepcja hormonalna

17:15 - 17:40   Krwawienie w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej   - Prof. Tomasz Paszkowski

17:40 - 18:05   Porównanie jednoskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych   - Dr Małgorzata Bińkowska   

18:05 - 18:30   Zagrożenie onkologiczne w antykoncepcji hormonalnej    - Prof. Tomasz Paszkowski

18:30 - 18:55    Powikłania zatorowo zakrzepowe  przy  stosowaniu dwuskładnikowych  tabletek  antykoncepcyjnych   - Dr Małgorzata  Bińkowska      

18:55 - 19:20    Antykoncepcja młodocianych  - Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

19:20 - 19:45    Dyskusja

 

19 marca 2022 - sobota

 

Sesja III  – Nowości w endokrynologii ginekologicznej

  9:00 - 9:25      Nowości w antykoncepcji hormonalnej dwuskładnikowej    -  Dr Małgorzata Bińkowska 

  9:25 - 9:50      Nowości w antykoncepcji hormonalnej jednoskładnikowej   - Prof. Artur Jakimiuk    

  9:50 - 10:15    Nowości w leczeniu mięśniaków macicy   - Prof. Michał Ciebiera

 10:15 - 10:40     Jak zwiększyć  płodność u osób z insulinoopornością ? Przegląd badań i nowe doniesienia  - Dr Piotr Dudek        

 10:40 - 10:50    Dyskusja

 

Sesja IV  -   Leczenie hormonalne  menopauzy  i  „andropauzy”

 10:50 - 11:15    Hormonalne   leczenie menopauzy   - Dr Małgorzata  Bińkowska

 11:15 - 11:40    Co o „andropauzie” ginekolog wiedzieć powinien?   - Prof. Michał Rabijewski

 11:40 - 12:05    Kiedy i jak przejść z antykoncepcji na HTM     - Dr Małgorzata Bińkowska   * Wykład sponsorowany z grantu naukowego firmy Theramex

 12:05 - 12:30    Czy leczenie estrogenami wpływa na przebieg zakażenia SARS-COV-2?   - Prof. Michał Ciebiera

12:30 - 12:55     Leczenie atrofii urologitalnej      - Dr Małgorzata  Bińkowska   *Wykład sponsorowany z grantu naukowego firmy Theramex 

 12:55 - 13:15    Dyskusja

 

13:15 - 14:15     PRZERWA

 

Sesja  V   -  Endokrynologia w pigułce

 14:15 - 14:40     Co o chorobach przysadki ginekolog wiedzieć powinien?  - Prof. Wojciech Zgliczyński

 14:40 - 15:55     Co o chorobach tarczycy ginekolog wiedzieć powinien?    - Prof. Małgorzata Gietka-Czernel

15:05 - 15:30      Co o chorobach nadnerczy ginekolog wiedzieć powinien?  - Prof. Lucyna Bednarek-Papierska

15:30 – 15:55     Co o zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforowej i osteoporozie ginekolog wiedzieć powinien?    - Prof. Waldemar Misiorowski

 15:55 - 16:15     Dyskusja

 

Sesja   VI    – Niepłodność

16:15 - 16:40     „Czynnościowe” (podwzgórzowe) przyczyny niepłodności    - Prof. Wojciech Zgliczyński

16:40 - 17:05     Zastosowanie  AMH w ginekologii    -  Prof. Artur Jakimiuk

17:05 - 17:30     Zalecenia w zakresie postępowania terapeutycznego w leczeniu niepłodnej pary z problemami  endokrynologicznymi    - Prof. Leszek Pawelczyk

 17:30 - 17:555      Czynnik immunologiczny w  niepłodności i nawracających stratach ciąż -  rekomendacje diagnostyczno –terapeutyczne    - Prof. Leszek Pawelczyk

  17:55 -18:15    Dyskusja

 

Sesja VII  -   Wybrane zaburzenia endokrynologiczne  w ciąży    

  18:15 - 18:40    Niedoczynność tarczycy u kobiet w wieku prokreacyjnym - odrębności postępowania w związku z planowaniem ciąży   - Prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska

  18:40 - 19:05    Zaburzenia czynności przytarczyc u kobiet ciężarnych                                                       - Prof. Andrzej Lewiński

  19:05 - 19:30    Niedoczynność przysadki u kobiet w wieku prokreacyjnym - odrębności postępowania w związku z planowaniem ciąży  -Prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska

  19:30 - 19:55    Choroby tarczycy u kobiet ciężarnych ze szczególnym uwzględnieniem nadczynności tarczycy i raka tego gruczołu                                 - Prof. Andrzej Lewiński

  19:55 - 20:15    Dyskusja

 

20:15     Zakończenie

 

                                                                                                                                               Wersja programu z dn. 24.02.2022 r.

                                                                                                                                                Program może ulec  nieznacznej  zmianie.

 

Regulamin uczestnictwa w IX Zjeździe Endokrynologii Ginekologicznej znajdziecie Państwo w  Informacjach dodatkowych

Miejsce

Obrady konferencji  -  wersja do odsłuchania.

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt

pisemny konferencje@magan.pl   lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886 lub 602 669 174.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

       
       
       
       
       
     

Regulamin

XI Zjazdu Endokrynologii Ginekologicznej

18 – 19 marca 2022 r.

Wykłady, pytania i odpowiedzi w systemie transmisji on-line

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Konferencja  XI Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej, zwana w dalszej części Regulaminu 

„Zjazdem” odbędzie się w dniach 18 – 19 marca 2022 r , w systemie transmisji on-line

 1.2.a. Organizatorem merytorycznym Zjazdu są : Polskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy oraz Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W. Hartwiga

1.2.b. Przebiegiem  Zjazdu kierują : prof. Wojciech Zgliczyński i prof. Artur Jakimiuk.

1.3. a. Biurem Koordynującym jest  firma Magan – Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o.

 1.3.b. Uczestnik: to osoba dokonująca rejestracji na Zjazd wysyłająca formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej    https://magan.pl/xi-zjazd-endokrynologii-ginekologicznej.html                                                                                                                                    

 1.4. Organizator merytoryczny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej konferencji aktualnych informacji.

 1.5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem:

   https://magan.pl/xi-zjazd-endokrynologii-ginekologicznej.html                                                                                                                                   

 

 1. Uczestnictwo w Zjeździe

 2.1. Warunkiem uczestnictwa w Zjeździe jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zjazdu.

 2.2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do wystawienia faktury.

 2.3. Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do: a. wniesienia opłaty za udział w Zjeździe w wysokości, terminie i na konto wskazane przez Organizatora.

 

 1. Dane osobowe

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Biuro Koordynujące.

3.2. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.

3.3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Biurem,

3.4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Konferencji zebrane przez Biuro przetwarzane są w celu przeprowadzenia Zjazdu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników.

3.5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Zjazdu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3.6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych.

 3.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

 

 1. Postanowienia końcowe

 4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Zjazd celem powiadamiania uczestników Zjazdu m.in. o zmianach programu Zjazdu, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Zjazdu.

 4.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Zjeździe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

       
       
       
       
Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone