Kontakt
Do góry

VII Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej

16 - 18 marca 2017Zakopane
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

16 - 18 marca 2017 r   

Uprzejmie informujemy, że w VII ZJEŹDZIE ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ Zespoły hiperandrogenne u kobiet " PCOS od A do Z '" który odbył się w dniach 16-18 marca 2017 r w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane uczestniczyło około 750 osób (w tym ponad 650 słuchaczy -lekarzy różnych specjalności głównie ginekologów i internistów), wykładowcy i przedstawiciele firm farmaceutycznych Do grona polskich wykładowców zaproszono wykładowców zagranicznych - światowej sławy naukowców zajmujących się problematyką zespołów hiperandrogennych u kobiet : Prof. Ricardo AZZIZ ( USA ), Prof. Dan DUMESIC ( USA ), Prof. Evanthia Diamanti-Kandarakis ( Grecja ), Prof. Dan Dumestic( USA ), Prof. Antoni Duleba ( USA).

Wysłuchano 29 wykładów wygłoszonych podczas 8 sesji naukowych w tym 8 wykładów w dwóch sesjach zagranicznych ( tłumaczenie symultaniczne ). Slajdy z zaprezentowanych wykładów zostały wydrukowane w formie dwutomowego wydawnictwa które otrzymali uczestnicy. Tradycyjne teczki konferencyjne zawierały wspomniane materiały, pakiety reklamowe dostarczone przez firmy oraz zeszyty i długopisy. Uczestnicy otrzymali certyfikat z 19 punktami edukacyjnymi.

 

Wykładowcy

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 • Prof. Stefan Zgliczyński

Członkowie Komitetu Naukowego: Dr hab. Beata Banaszewska

 • Dr hab. Lucyna Bednarek-Papierska
 • Prof. Romuald Dębski
 • Prof. Antoni Duleba (USA)
 • Prof. Dan Dumesic (USA)
 • Prof. Evathia Kandarakis (Grecja)
 • Prof. Robert Jach
 • Prof. Artur Jakimiuk
 • Prof. Irina Kowalska
 • Prof. Rafał Kurzawa
 • Prof. Leszek Pawelczyk
 • Prof. Dominik Rachoń
 • Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
 • Prof. Robert Spaczyński
 • Prof. Wojciech Zgliczyński

KOMITET ORGANIZACYJNY VII Zjazdu Endokrynologii Ginekologicznej

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 • Dr Magdalena Sendrakowska

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • Dr Małgorzata Bińkowska
 • Dr Joanna Korabel
 • Dr Agnieszka Rajtar-Ciosek
 • Dr Maciej Ratajczak
 • Dr Ryszard Ratajczak

Program

16 marca 2017 - czwartek

SESJA I

 • 16.00 – 19.30 Przypomnijmy sobie podstawy…. Prowadzący Sesję: Prof. S. Zgliczyński, Prof. W. Zgliczyński, Prof. R. Dębski
  • Różnicowanie zespołów hiperandrogennych u kobiet – Prof. W. Zgliczyński
  • Znaczenie badań obrazowych w zespołach hiperandrogennych u kobiet – Prof. R. Dębski
  • Zespół policystycznych jajników: rozpoznawanie, konsekwencje kliniczne – Dr M. Sendrakowska
  • Wrodzony przerost nadnerczy: rozpoznawanie, konsekwencje kliniczne – Doc. L. Bednarek-Papierska
 • 19.30 Kolacja otwarcia Zjazdu


17 marca 2017 - piątek

SESJA II

 • 9.00 – 11.00  PCOS w różnych okresach życia kobiety Prowadzący Sesję: Prof. V. Skrzypulec-Plinta, Prof. W. Zgliczyński, Prof. D. Rachoń
  • PCOS u nastolatki – Prof. V. Skrzypulec-Plinta
  • Ciąża u kobiety z PCOS – Dr M. Bińkowska
  • Zaburzenia metaboliczne u kobiet z PCOS w okresie menopauzy – Prof. D. Rachoń
 • 11.00 – 11.30 przerwa na kawę
 • 11.30 – 13.30 Sesja III: Postępowanie w niepłodności u kobiet z PCOS Prowadzący Sesję: Prof. L. Pawelczyk, Prof. R. Kurzawa, Prof. R. Spaczyński
  • Diagnostyka i leczenie niepłodności – Prof. R. Kurzawa
  • Mechanizm braku owulacji w PCOS: rola zaburzonej folikulogenezy i insuliny – Prof. R. Spaczyński
  • Indukcja owulacji u kobiety z PCOS – Prof. L. Pawelczyk
 • 13.30 – 15.00 lunch
 • 15.00 – 17.30 Sesja IV: Co nowego w PCOS – Sesja gości zagranicznych – TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE 
 • Prowadzący Sesję: Prof. E. Kandarakis, Prof. D. Dumesic, Prof. S. Zgliczyńsk
    Otwarcie Sesji – powitanie gości – Prof. S. Zgliczyński
  • Developmental Origins of PCOS (Rozwój wewnątrzmaciczny a początek PCOS) – Prof. D. Dumesic
  • Endocrine disrupting chemicals and their potential role in the pathogenesis of PCOS (Dyzraptory endokrynologiczne i ich potencjalne znaczenie w patogenezie PCOS) – Prof. E. Kandarakis
  • Lipotoxicity and PCOS (Lipotoksyczność i PCOS) – Prof. D. Dumesic
  • Phenotypes and PCOS (Fenotypy w PCOS) – Prof. E. Kandarakis
 • 17.30 – 18.00 przerwa na kawę
 • 18.00 – 20.30 Sesja V: Co nowego w PCOS – Sesja gości zagranicznych – TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE Prowadzący Sesję: Prof. D. Dumesic, Prof. A. Duleba, Prof. S. Zgliczyński
  • The Microenvironment of the PCOS Oocyte (Mikrośrodowisko oocytu w PCOS) – Prof. D. Dumesic
  • Resveratrol – a potential role in PCOS treatment (Resweratrol: Potencjalna rola w leczeniu PCOS) – Prof. A. Duleba
  • Novel strategies in the management of polycystic ovary syndrome (Nowe strategie postępowania w zespole policystycznych jajników) – Prof. E. Kandarakis
  • What PCOS truly looks like: Studies of PCOS in the wild (Jak naprawdę wygląda PCOS. Badania wśród żyjących z dala od cywilizacji) – Prof. R. Azziz (video transmisja)
 • 20.30 Kolacja z wykładowcami (dla zainteresowanych)

 

18 marca 2017 - sobota

 • 9.00 – 11.30 Sesja VI: Leczenie PCOS Prowadzący Sesję: Prof. W. Zgliczyński, Prof. A. Jakimiuk, Doc. B. Banaszewska
  • Znaczenie stylu życia u kobiet z PCOS – Dr M. Sendrakowska
  • Metformina w PCOS – Doc. B. Banaszewska
  • Jak dobrać antykoncepcję u kobiety z PCOS – Prof. T. Paszkowski
  • Wstawka progestogenna czy antykoncepcja u kobiet z PCOS – Dr M. Bińkowska
  • Stosowanie inozytolu w PCOS – Prof. A. Jakimiuk
 • 11.30 – 12.00 przerwa na kawę
 • 12.00 – 13.30 Sesja VII: Odległe powikłania PCOS Prowadzący Sesję: Prof. R. Spaczyński, Prof. I. Kowalska, Prof. R. Jach
  • PCOS a cukrzyca – Prof. I. Kowalska
  • PCOS a choroby układu krążenia – Prof. R. Spaczyński
  • PCOS a rak endometrium – Prof. R. Jach
 • 13.30 – 14.30 WARSZTATY: I – Indukcja owulacji w zespole PCOS – Prof. L. Pawelczyk, Prof. R. Spaczyński. Prof. R. Kurzawa
  II – Postępowanie z pacjentką z PCOS w praktyce – Doc T. Milewicz, Dr M. Sendrakowska, Dr M. Bińkowska

Do pobrania

Miejsce

ZAKOPANE 
hotel Mercure Kasprowy 

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone