Kontakt
Do góry

Postępy Endokrynologii i Diabetologii

7 - 9 czerwca 2018Jurata
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

Uprzejmie informujemy, że w organizowanej od 18 lat w Juracie  konferencji  

Postępy Endokrynologii i Diabetologii

która odbyła się w dniach 7 – 9  czerwca 2018 r w Hotelu Bryza  przy ul. Międzymorze 2 - uczestniczyło około 700 osób ( w tym 640 słuchaczy - lekarzy różnych specjalizacji; 18 wykładowców  i 40 przedstawicieli firm farmaceutycznych). Wśród uczestników - nauczyciele akademiccy ze stopniami i tytułami naukowymi.

 • wygłoszono 32   30 minutowe wykłady  podczas 8 sesji naukowych. Każda sesja kończyła się dyskusją.
 • slajdy z wykładów zostały wydane drukiem w formie  wydawnictwa które otrzymali uczestnicy.
 • Tradycyjne "torby " zawierały wspomniane materiały, pakiety reklamowe dostarczone przez firmy oraz zeszyt i długopis.
 • uczestnicy otrzymali certyfikat z 18 –toma  punktami edukacyjnymi.

Sponsorami konferencji były  4 Firmy Farmaceutycznych

 • Berlin-Chemie / Menarini
 • MERCK
 • IPSEN
 • NOVARTIS

Ponadto  5  firm wystawiło swoje stoiska.

 • Besins Healthcare
 • LekAm
 • Mylan
 • Euromedical
 • APC Instytut

 

Konferencja posiadała Certyfikat  Infarmy nr  486                                                                                                                                                                                 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców wstęp na teren konferencji posiadali jedynie jej uczestnicy a organizatorzy zobowiązani byli do egzekwowania okazywania identyfikatorów. 

 

.                                                                                                                                                     

 

Wykładowcy

 • dr hab. Lucyna Bednarek-Papierska
 • prof. Romuald Dębski
 • dr hab. Małgorzata Gietka-Czernel
 • dr Małgorzata Godziejewska-Zawada
 • dr Helena Jastrzębska
 • prof. Krystian Jażdżewski
 • prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska
 • prof. Beata Kos-Kudła
 • dr Jarosław Kozakowski
 • prof. Andrzej Lewiński
 • dr Agnieszka Łebek-Szatańska
 • dr Waldemar Misiorowski
 • dr hab. Michał Rabijewski
 • dr Magdalena Sendrakowska
 • dr Maria Stelmachowska-Banaś
 • prof. Stefan Zgliczyński
 • prof. Wojciech Zgliczyński

 

Program

„Postępy Endokrynologii i Diabetologii”

 kurs kształcenia podyplomowego organizowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. Prof. W. Hartwiga

 

 

 7 czerwca 2018 (czwartek)

 

 •  16:00-16.15  Otwarcie kursu prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński, prof. Andrzej Lewiński

 SESJA 1

Co nowego w endokrynologii i diabetologii?

Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Lewiński, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  16:15-16.45 Krystian Jażdżewski  Perspektywy zapobiegania i leczenia wad wrodzonych i genetycznie uwarunkowanych chorób nowotworowych 
  •  Wu Y. i wsp. Cell Stem Cell, 2013; 13:659-662.
  •  Wu H. i wsp. Current Topics in Med. Chem, 2017;17(15):1769-1777.

 •  16:45-17.15 Wojciech Zgliczyński Niepożądane działania immunoterapii w endokrynologii
  • Pöstow M.A. i wsp. NEJM, 2018;378(2):156-168.
  • Delvanis D.A. i wsp. JCEM, 2017;102(8):2770-2780.
  • Zatro C. i wsp. JCEM, 2018;103(2):365-369.

 •  17:15-17.45 Jarosław Kozakowski Genetyczna oraz farmakologiczna inaktywacja genu angiopoietyny w leczeniu hiperlipidemii i miażdżycy tętnic wieńcowych
  • Dawey F.E. i wsp. NEJM, 2017;377(3):211-221.
  • Graham M.J. i wsp. NEJM, 2017;377(3):280-282.

 •  17.45-18.00 Dyskusja

 •  18:oo Przerwa na kawę

 SESJA 2

 Neuroendokrynologia

Przewodniczący sesji: prof. Beata Kos-Kudła, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  18:30-19.00 Beata Kos-Kudła Postępowanie w guzach neuroendokrynnych trzustki – aktualne wytyczne 
  • Kos-Kudła B. i wsp. Endokrynol Pol, 2017;687:163-197.

 •  19:00-19.30 Wojciech Zgliczyński Skuteczne leczenie podwzgórzowej otyłości oksytocyną i naltreksonem
  • Hsu E.A. i wsp. JCEM, 2018;103(2):370-375.

 •  19.30-20:00
 • a) Wojciech Zgliczyński Wieloośrodkowe badania nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania Lanreotydu-autogel w akromegalii
  • Giustina A. i wsp. JCEM, 2017;102(7):2454-2465.
 • b) Maria Stelmachowska-Banaś Rodzinnie występująca akromegalia z zespołem Carneya w przebiegu nowo odkrytej delecji genów
  • Stelmachowska-Banaś M. i wsp. JCEM, 2017;102(11):3924-3927.

 •  20.00-20:30 Maria Stelmachowska-Banaś Postępowanie w agresywnych guzach przysadki
  • Stelmachowska M. i wsp. EJE 2018;178:G1-G24.

 •  20.30-20.45 Dyskusja

 •  21:00 Kolacja

 

 8 czerwca 2018 (piątek)

SESJA 3

 Tyreologia (cz. I)

Przewodniczący sesji: prof. Andrzej Lewiński, dr n. med. Helena Jastrzębska, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 • 10.00-10.30 Andrzej Lewiński Wzrost częstości guzków, torbieli i raka tarczycy u dzieci, które przeżyły katastrofę nuklearną w Czarnobylu w 1986 r. i w Fukushima w 2011 r.
  • a) Cahoon E.K. i wsp. JCEM,2017;102(7):2207-2217.
  • b) Shimura H. i wsp. JCEM, 2018;103(3):861-869.

 •  10.30-11.00 Małgorzata Gietka-Czernel Czy złośliwe guzki tarczycy rozwijają się szybciej?
  • Agell T.E. i wsp. JCEM, 2017;102(12):4642-4647.

 •  11.00-11.30 Andrzej Lewiński  Jak postępować u chorych z rakiem niskiego ryzyka?
  • Haymart M.R. i wsp. NEJM, 2017;377(3):203-206

 •  11.30-12.00 Helena Jastrzębska Zmniejszająca się w Kaliforni częstość stosowania radiojodu w leczeniu raka tarczycy niskiego ryzyka.
  • Park K.W. i wsp. JCEM, 2018;103(3)956-964

 •  12.00-12.30 Dyskusja

 SESJA 4

Tyreologia (cz. II)

Przewodniczący sesji: prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska, dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 • 15:00-15.30 Małgorzata Karbownik-Lewińska Czy zaburzenia funkcji tarczycy u kobiet w ciąży mają wpływ na czynności mózgu ich dzieci?
  • Anderson S.L. i wsp. JCEM, 2018;103(2)660-670.

 •  15:30-16.00 Małgorzata Gietka-Czernel
  • Czy wyższy (ale w granicach normy) poziom TSH wiążę się z niepłodnością?
  • Joker T.O. i wsp. JCEM, 2018;103(2):632-639.

 •  16:00-16.30 Helena Jastrzębska Czy u chorych z nadczynnością tarczycy zwiększona śmiertelność wiążę się z obniżonym TSH?
  • Lillerang-Johansen i wsp. JCEM, 2017;102(7):2301-2309.

 •  16:30-17.00 Małgorzata Karbownik-Lewińska Zwiększona częstość złamań trzonów kręgowych u kobiet z rakiem tarczycy i zahamowanym wydzielaniem TSH
  • Mazziotti G. i wsp. JCEM, 2018;103(3):956-964.

 •  17:00-17.15 Dyskusja

 •  17:15-17.45 Przerwa na kawę

 SESJA 5

 Diabetologia

Przewodniczący sesji: dr n. med. Małgorzata Godziejewska-Zawada, dr n. med. Jarosław Kozakowski, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  17.45-18.15 Małgorzata Godziejewska-Zawada
  • a) Wzrost częstości występowania cukrzycy u młodzieży
   • Mayer-Davis E. J. i wsp. NEJM,2017;376(15):1419-1429.
  • b) Wpływ metforminy na czynność układu naczyniowego u dzieci z cukrzycą typu 1
   • Anderson JJA i wsp. JCEM, 2017;102(12):4148-4456.

 •  18.15-18.45 Jarosław Kozakowski Śmiertelność a choroby układu krążenia w cukrzycy
  • Rawshani A. i wsp. NEJM, 2017;376(15):1407-1418.

 •  18.45-19.15 Małgorzata Godziejewska-Zawada Czy duże wahania poziomu glukozy zwiększają ryzyko śmierci?
  • Akirov A. I WSP. JCEM, 2017;102(7):2230-2241.

 •  19.15-19.45 Jarosław Kozakowski Liraglutyd a czynność nerek w cukrzycy 2 typu
  • Mann JFE i wsp. NEJM, 2017;378(6):839-848.

 •  19.45-20.00 Dyskusja

 • 20.30  Kolacja z Wykładowcami ( dla osób zainteresowanych)

   

  9 czerwca 2018 (sobota)

SESJA 6

 Gonady 

Przewodniczący sesji: dr n. med. Magdalena Sendrakowska, prof. Romuald Dębski, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  10.00-10.30 Wojciech Zgliczyński Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki – praktyczne wytyczne Towarzystwa Endokrynologicznego 
  • Gordon C.M. I wsp. JCEM, 2017;102(5):1413-1439.

 •  10.30-11.00 Romuald Dębski Antykoncepcja hormonalna a wzrost ryzyka raka piersi
  • Morch L.S. i wsp. NEJM, 2017;377(33):2228-2239.
  • Hunter D.J. NEJM, 2017;377(33):2276-2277.

 •  11.00-11.30 Magdalena Sendrakowska Leczenie metforminą w PCOS wywiera korzystny wpływ na miesiączkowanie, czynność hormonalną i metaboliczną
 • Yang P.K. i wsp. JCEM, 2018;103(3):830-839.

 •  11.30-12.00 Romuald Dębski Zachowanie płodności i rezerwy jajnikowej u kobiet z chorobami nowotworowymi
  • Donnez J. i wsp. NEJM, 2017;377(17):1657-1665.

 •  12.00-12.15 Dyskusja

 SESJA 7

 Nadnercza.

Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. Andrzej Lewiński, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  15:00-15.30 Lucyna Bednarek-Papierska Leczenie mitotanem po radykalnej resekcji raka nadnercza
  • Berruti A. i wsp. JCEM, 2017;102(4):1358-1365.

 • 15:30-16.00 Agnieszka Łebek-Szatańska Pierwotny aldosteronizm: porównanie wyników leczenia farmakologicznego i operacyjnego. Czy zespół takatsubo może być związany z aldosteronizmem pierwotnym?
  • a) Velema M. i wsp. JCEM,2018;103(1):16-24.
  • b) Renike M. JCEM, 2018;103(1):1-4.

 •  16.00-16.30 Agnieszka Łebek-Szatańska Jak leczyć pierwotny aldosteronizm? Czy wskazują na to poziom potasu i tomografia komputerowa wykonana u 1591 pacjentów?
  • Umakosh H. i wsp. JCEM, 2018;103(3):900-908

 •  16:30-17.00 Lucyna Bednarek-Papierska
  • a) Jatrogenny zespół Cushinga u dziecka z wrodzonym przerostem nadnerczy (WPN)
   • Berillas J.E. i wsp. JCEM,2018;103(1):7-11.
  • b) Postępowanie w WPN
   • Bachelot A i wsp. EJE, 2017;176:R167-R181.

 •  17:00-17.15 Dyskusja

 •  17:15-17.45 Przerwa na kawę

 SESJA 8

 Przytarczyce i metabolizm kości

Przewodniczący sesji: dr n. med. Waldemar Misiorowski, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 

 •  17:45-18.15 Waldemar Misiorowski PTH (1-34) w leczeniu pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc
  • Palermo A. i wsp. JCEM, 2018;103(1):271-280.

 •  18:15-18.45 Waldemar Misiorowski Romozumab i alendronian w leczeniu osteoporozy.
  • Saag K.G. i wsp. NEJM, 2017;377(15):1417-1427 

 •  18.45-19.15 Michał Rabijewski Witamina D i testosteron u zdrowych mężczyzn: randomizowane badanie kliniczne
  • Lerchbaum E i wsp. JCEM, 2017;102(11):4292-4302.

 • 19:15-19.45 Waldemar Misiorowski Wpływ uzupełniania niedoboru witaminy D na jakość nasienia, czynność hormonalną i częstość zdrowych urodzeń
  • Jansen M.B. i wsp. JCEM, 2018;103(3):870-881.

 •  19:45-20.00 Dyskusja

 •  20.00 prof. Stefan Zgliczyński Podsumowanie i  zakończenie.

                                                                                                                                                           (   Program może ulec nieznacznej zmianie )

Miejsce

Jurata, hotel Bryza przy ul. Międzymorze.2

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsorzy / wystawcy ) prosimy o kontakt pisemny lub telefonicznym pod nr telefonu  602 669 174,  602 250 886.

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone