Kontakt
Do góry

Postępy Endokrynologii i Diabetologii '2020

9 - 10 października 2020WARSZAWA gmach CMKP
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

 

Warszawa, 7 września 2020 r.

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Niezawodni Przyjaciele!

 

Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na doroczny, organizowany od czterdziestu jeden lat przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP kurs kształcenia podyplomowego lekarzy „Postępy w Endokrynologii i diabetologii”, współorganizowany również przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Narodową Fundację Endokrynologii.

Spotykamy się w wyjątkowym okresie, nie tylko z powodu pandemii koronawirusa, ale również przypadających na ten czas jubileuszowych dat związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy w naszym kraju. Bieżący rok to jubileusz 60-ciu lat istnienia Szpitala Bielańskiego, w którym od początku działa Klinika Endokrynologii powołana w 1955 r. jako pierwsza jednostka Instytutu Specjalizacji i Doskonalenia Kadr Lekarskich, przekształconego w 1962 r. w Studium Doskonalenia lekarzy AM w Warszawie, a w 1970 r., czyli już 50 lat temu w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

W ramach tej uczelni od 1979 r. Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP corocznie organizował początkowo w Warszawie, a od 20 lat w Juracie Kurs „Postępy w Endokrynologii”. Z uwagi na tak wyjątkową tradycję i znakomitą renomę tych wydarzeń edukacyjnych, mimo trudnego okresu pandemii koronawirusa postanowiliśmy nie zawieszać kursu, a przeprowadzić zajęcia w konwencji hybrydowej, łączącej możliwość bezpośredniego uczestnictwa (z zachowaniem odpowiednich zasad epidemiologicznych) z transmisją obrad on-line. Na kursie przeznaczonym głównie dla lekarzy specjalistów: endokrynologów, diabetologów, pediatrów, internistów, ginekologów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przedstawimy Państwu w sześciu sesjach tematycznych 50 najciekawszych publikacji, które ukazały się w wiodących czasopismach medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym roku nasze obrady otwiera sesja dotycząca zaburzeń metabolicznych, w której przekażemy Państwu, w oparciu o najnowsze publikacje, wskazówki jak „zarządzać” dietą, przemianą materii, lipidami i gospodarką wodno-elektrolitową. W kolejnych wykładach szczególną uwagę zwrócimy na doniesienia dotyczące nowych leków, wskazań i weryfikacji dawniej stosowanych metod leczenia. Przedstawimy też nowe wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia endokrynopatii. Publikacje te przedstawią i skomentują profesorowie i lekarze – klinicyści, najlepsi wykładowcy na kursach CMKP.

Życzymy Państwu owocnych obrad.

                       

Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński                                   Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Prezes                                                                              Kierownik Naukowy Kursu

Narodowej Fundacji Endokrynologii                           Przewodniczący Oddziału Warszawskiego                                                                                                                               im. W.Hartwiga                                                              Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

 

Wykładowcy

Nazwiska zaproszonych wykładowców

 • dr hab. Urszula AMBROZIAK
 • prof.      Agnieszka  Baranowska-Bik
 • prof.      Tomasz BEDNARCZUK
 • prof.      Lucyna  Bednarek-Papierska
 • dr           Małgorzata  BIŃKOWSKA
 • prof.      Michał  CIEBIERA
 • dr           Izabella Czajka-Oraniec
 • dr           Małgorzata  Godziejewska-Zawada
 • dr           Piotr  DUDEK
 • prof.      Małgorzata  Gietka-Czernel
 • dr           Katarzyna  JANKOWSKA
 • prof.      Andrzej   JANUSZEWICZ
 • dr           Magdalena  KOCHMAN
 • dr           Jarosław  KOZAKOWSKI
 • dr           Aleksandra  KRUSZYŃSKA
 • lek.        Dorota  LESZCZYŃSKA
 • prof.      Waldemar  MISIOROWSKI
 • lek.        Anna  POPŁAWSKA
 • prof.      Michał RABIJEWSKI
 • dr           Maria  Stelmachowska-Banaś
 • lek.        Alicja  SZATKO
 • lek.        Kamila  TAŃSKA
 • lek.        Agnieszka  TOMASIK
 • lek.        Agata  TUSZYŃSKA
 • dr hab. Przemysław  WITEK
 • prof.      Wojciech  ZGLICZYŃSKI

Program

 

                                                                                                                                Warszawa,  4 września 2020 r.

ZAPROSZENIE

do udziału w DEBACIE na temat

„Trudności w leczeniu akromegalii”

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,              

                Wraz z firmą Recordati serdecznie zapraszamy Was do czynnego udziału w debacie mającej na celu wymianę doświadczeń w zakresie postępowania w akromegalii, a w szczególności zastosowania analogów somatostatyny II-giej generacji – pasyreotydu w ramach Programu Lekowego.  Spotkanie na ten temat przeprowadzimy w konwencji hybrydowej łączącej możliwość bezpośredniego uczestnictwa z transmisją obrad on-line przed rozpoczęciem kursu   „Postępy Endokrynologii i Diabetologii”

                               

Termin debaty :     9 października 2020 r. (piątek) od 10.00 do 13.30

Miejsce Debaty:     Warszawa, ul. Marymoncka 99/103 CMKP, Aula Magna

                                     (możliwość osobistego udziału po rejestracji)

Transmisja on-line: dostęp zapewni firma Recordati

                                      (dla wszystkich Uczestników Kursu „Postępy  Endokrynologii  i Diabetologii”)

Program Debaty:

10.00-10.05        Przywitanie i wprowadzenie – Prof. Wojciech Zgliczyński,

                           Dr Sławomir Rynkiewicz- Recordati

 

Wykłady

10.05-10.20        Aktualizacja konsensusu dotyczącego diagnostyki i leczenia chorób współistniejących z akromegalią – Prof. Marek Bolanowski (JCEM 2020;105(4) e:937-e947)        

10.20-10.35        Krajowy Rejestr Akromegalii – czy istnieje polska specyfika choroby?

                             – Prof. Wojciech Zgliczyński                      

10.35-10.45        Dyskusja

Doświadczenia w leczeniu akromegalii pasyreotydem

10.45-13.15        Prezentacje Przedstawicieli Ośrodków stosujących pasyreotyd

                               (czas poszczególnych wypowiedzi – ok. 10 min.)

13.15-13.35        Zarządzanie Programem Lekowym w Ośrodku - Recordati

13.35-13.45        Podsumowanie i zakończenie debaty.

Mamy nadzieję, że planowana debata przyczyni się m in. do poprawy opieki nad pacjentami z tą rzadką chorobą ułatwi Państwu korzystanie z Programu Lekowego z zastosowaniem pasyreotydu  jak i stanie się inspiracją do powstania wspólnych krajowych publikacji na ten temat.

 

RECORDATI:                                                                                                     CMKP

Agata Bukowska                                                                            Prof. Wojciech Zgliczyński          

bukowska.a@recordati.com                                                            klinendo@cmkp.edu.pl

tel. 519349701                                                                                tel. 602478095

Agnieszka Dłutek

dlutek.a@recordati.com      tel. 664055647

Michał Sikora

sikora.m@recordati.com     tel. 664055654

 

„Postępy  endokrynologii i diabetologii”

9-10 października 2020 r.

ORGANIZATORZY:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W.Hartwiga

Możliwość osobistego udziału

Transmisja on-line

 

Piątek, 9 października 2020 r.

15.00-15.15    Powitanie i wprowadzenie – prof. Wojciech Zgliczyński

Sesja I; Metabolizm

15.15-15.35

 • Choroba otyłościowa – problem interdyscyplinarny -- Prof. Wojciech Zgliczyński

a) Interdyscyplinarne stanowisko w sprawie rozpoznawania i leczenia otyłości

          Bogdański P. i wsp. Forum Zab. Metab. 2020; 11(2): 47-54

b) Liraglutyd u młodzieży z otyłością

   Kelly A.S. i wsp. N Engl J Med 2020; 382:2117-2128

 

15.40-16.00

 • „Zarządzanie” przemianą materii - Dr Jarosław Kozakowski

a) BAT (Brown Adiposa Tissue) na łańcuch cukrzycowy

    Arany Z. i wsp. N Eng J Med 2019;381(23):2270-2272

b) Wpływ naprzemiennego poszczenia na zdrowie i starzenie

de Cabo R. i Mattson M.P. N Engl J Med 2019; 381;26:2541-2551

 

16.05-16.25

 • „Zarządzanie” dietą - Dr Małgorzata Godziejewska - Zawada

Insulinooporność, otyłość i miażdżyca, a oksydacyjny, prozapalny stres związany
z wysokokaloryczną dietą – Dr Małgorzata Godziejewska – Zawada

Biobaku F. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (12); 6118-6128

 

16.30-16.50   

 • Anorexia nervosa - Prof. Agnieszka Baranowska-Bik

Mitchell J.E. I wsp. N Engl J Med 2020; 382;14: 1343-1351

 

16.55 – 17.15 

 • „Zarządzanie” lipidami - Dr Piotr Dudek

a) „Zarządzanie” lipidemią w zapobieganiu miażdżycy układu sercowo-naczyniowego

Michos E.D. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;16:1557-1567

b) Prosty sposób na zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych

Schade D. i Eaton R.P. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (12); 6033–6039

 

17.20 – 17.40  

 • Zarządzanie” gospodarką wodno-elektrolitową – lek. Alicja Szatko

Sezonowość hiponatremii hiposmolarnej u pacjentów hospitalizowanych

Kutz A. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020; 105 (4); 947-954

 

17.40-17.55  PRZERWA (15’)

 

   Sesja II;  Gonady

17.55 - 18.15

 • Endometrioza - prof. Michał Ciebiera

Zondervan K.T. i wsp. N Engl J Med 2020; 382;13: 1244-1256

 

18.20 – 18.40

 • Hormonalna terapia u postmenopauzalnych kobiet – Dr Małgorzata Bińkowska

Pinkerton J.A.i wsp. N Engl J Med 2020; 382;5: 446-455                                                                                                                                                                               Chlebowski R.T. i wsp. JAMA 2020; 324(4): 369-380

18.45 – 19.05

 • Wpływ zmienności stężeń estradiolu i progesteronu na nastrój u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z objawami depresji – Dr Katarzyna Jankowska

Joffe H. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(3): 1-9

 

19.10 – 19.30

 • Zespół metaboliczny i Insulinooporność u kobiet z PCOS– Dr Aleksandra Kruszyńska

Peng Q. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1429–1439

Hansen S. I wsp. . J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1841–1854

19.35 - 19.55

 • Stężenie  PSA podczas leczenia testosteronem starszych mężczyzn z hipogonadyzmem  – Dr Piotr Dudek

Cunningham G. R. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(12): 6238-6246

 

20.00 – 20.20

 • Opieka nad osobami transpłciowymi  – Prof. Michał Rabijewski

Safer J. D. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;25: 2451-2460

 

 

Sobota, 10 października 2020 r.

 

Sesja III; Przysadka

09.00-09.20

 • Co nowego w guzach przysadki ?

a) Guzy Przysadki (Pituitary-Tumor Endocrinopathies) – Dr Maria Stelmachowska-Banaś

Melmed S. N Engl J Med 2019; 382;10: 937-950

b) Powrót czynności osi nadnerczowej po operacji makrogruczolaków przysadki niewydzielających ACTH – Lek. Agnieszka Tomasik

Pofi R. I wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(11):5316-5324

 

09.25-09.45

 • Jak personalizować leczenie akromegalii ? – Prof. Wojciech Zgliczyński

a) Biochemiczna kontrola akromegalii w wyniku stosowania różnych metod leczenia

Ghajar A. i wsp.  J Clin Endocrinol Metab, March 2020, 105(3):1–12

b) Stosowanie pasireotydu łącznie z pegwisomantem w opornej na leczenie akromegalii

Chiloiro S. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(11):5478-5492

c) Preferencje pielęgniarek w zakresie wyboru strzykawek z lanreotydem i oktreotydem o przedłużonym działaniu (badanie PRESTO)

Adelman D. i wsp. Adv Ther 37; 2020; 1608–1619

 

09.50-10.10

 • Co zrobić ze zmianami nadsiodłowymi? – Dr Izabella Czajka-Oraniec

a) Leczenie u dorosłych z craniopharyngioma; Raport z niemieckiego rejestru   Craniopharyngioma

  Mende K. C. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(1):252–265

b) Spektrum etiologiczne pogrubienia szypuły przysadki

  Zhou X. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(8):3419–3427

 

10.15-10.35

 • Czy leczyć dorosłych hormonem wzrostu? – Dr hab. Przemysław Witek

a) Patogeneza i diagnostyka niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych

      Melmed S. N Engl J Med 2019; 380;26: 2551-2562

 b) Korzystny profil bezpieczeństwa i skuteczności somapacitanu podawanego raz w tygodniu u  dorosłych z niedoborem GH

      Johannsson G. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(4):1358-1376

 c) Terapia hormonem wzrostu nie zwiększa ryzyka nawrotu Craniopharyngioma i gruczolaków nieczynnych przysadki

            Losa M.  i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(5):1573-1580

                                              

Sesja IV; Tarczyca

10.40-11.00

 • Czy coś nowego w leczeniu niedoczynności tarczycy? -  Prof. Małgorzata Gietka-Czernel

a) Implikacje farmakologiczne i kliniczne różnych form lewotyroksyny

Benvenga S. i wsp. Adv Ther 2019; 36; 59-71

b) Stanowisko ekspertów w sprawie zastosowania nowej formy Lewotyroksyny (Tirosint SOL) u pacjentów z niedoczynnością tarczycy

Gietka-Czernel M. i wsp. Endokrynol. Pol. 2020 – w druku

11.05-11.25

 • Co nowego w leczeniu orbitopatii Gravesa? – Prof. Tomasz Bednarczuk

a) Teprotumumab w leczeniu aktywnej tarczycowej choroby oczu –

           Douglas R.S. i wsp. N Eng J Med 2020;382(4):341-352

b) Nowe role chlorochiny i hydroxychlorochiny w leczeniu orbitopatii Gravesa

Guo Y. I wsp.  J Clin Endorinol Metab 2020 105 (6); 1906-1917

 

11.30-11.50

 • Tarczyca a prokreacja - Prof. Małgorzata Gietka-Czernel

a) Czynność tarczycy, a płodność

Chen A.X. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;2: 178-181

b) Związek między czynnością tarczycy matki w ciąży, a wynikami położniczymi i okołoporodowymi

Lee S.Y. i wsp. .  J Clin Endorinol Metab 2020 105 (5); 2015-2023

 

11.55-12.15

 • Wywołana amiodaronem tyreoksykoza : leczenie zachowawcze czy tyroidektomia– lek. Kamila Tańska

Cappellani D. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(1):242–251

 

12.15-12.30 PRZERWA (15’)

 

 Sesja V; Nadnercza

12.30-12.50

 • Co nowego w WPN? – Prof. Lucyna Bednarek-Papierska

a) Nevanimib w leczeniu wrodzonego przerostu nadnerczy

      El-Maouche D. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (8); 1-8

b) Czy niedoczynność kory nadnerczy w WPN jest inna niż w chorobie Addisona?

Engels M. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (1); 5065-5072

 

12.55-13.15

 • Co nowego w niedoczynności nadnerczy?

a) Okołooperacyjna terapia glikokortykoidami u pacjentów z niedoczynnością kory nadnerczy:

       dawkowanie na podstawie danych farmakokinetycznych - lek. Agata Tuszyńska

    Arafah B.M. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (3); 753-761    

b) Okołooperacyjna glikokortykoterapia w niedoczynności nadnerczy: jaka jest właściwa dawka?  - Dr hab. Urszula Ambroziak

Salvatori R. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (5); 2078-2079

 

13.20-13.50

 • Hiperaldosteronizm pierwotny – Prof. Andrzej Januszewicz

a) Rozpoznanie, leczenie, powikłania oraz przyszłe kierunki badań

   - Konsensus Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

           Mulatero P. i wsp. J of Hypertension 2020, 38 (1): 1-8

b) Uproszczenie diagnostyki pierwotnego aldosteronizmu

Yang J. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (4); 1296-1297

 

13.55-14.15

 • Co z zespołem Nelsona w nowoczesnej endokrynologii?

a) Wyniki leczenia zespołu Nelsona – wieloośrodkowe badanie brytyjskie – Prof. Lucyna Bednarek - Papierska

Fountas A. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (5); 1527-1537

b) Czy można coś zrobić aby uniknąć Zespołu Nelsona? – prezentacja przypadku  - lek. Anna Pawłowska

 

Sesja VI; Przytarczyce i metabolizm kości

14.20-14.40

 • Nieznane i zapomniane oblicza nadczynności przytarczyc – Prof. Waldemar Misiorowski

a) Normokalcemiczna niedoczynność przytarczyc – Prof. Waldemar Misiorowski

      Schini M.  i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105(4):1-16

b) Osteitis fibrosa cystica

Misiorowski W. i wsp. Clinical Management of Endocrine Diseases

14.45-15.05

 • Co możemy zrobić aby poprawić wyniki leczenia guzów neuroendokrynnych w zesp. MEN1 - Dr Magdalena Kochman

a) Leczenie lanreotydem neuroendokrynnych guzów trzustki związanych z MEN1

           <2 centymetry

          Faggiano A. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (1); 78–84

 b) Leczenie PNP w zespole MEN 1 wycięciem pojedynczego gruczolaka

Monoharan J. i wsp. Clinical Endocrinology 2020; 92: 63-70

 

15.10-15.30

 • Co zrobić, żeby zdążyć przed złamaniami u kobiet po menopauzie? - Prof. Waldemar Misiorowski

a) Farmakologiczne leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Wytyczne Towarzystwa Endokrynologii Praktycznej

Eastell R. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1595–1622

b) Skuteczność farmakologicznego leczenia w zapobieganiu złamaniom u kobiet po menopauzie: metaanaliza.

Barrionuevo P. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1623–1630

 

15.35-15.55

 • Czy witamina D rzeczywiście działa plejotropowo ? - Lek. Dorota Leszczyńska         

Wpływ suplementacji witaminy D na częstość występowania cukrzycy

Barbarawi M. i wsp. J Clin Endocrinol Metab. 2020. 105(8): 2857-2868

 

 

Uprzejmie informujemy, że 5 minutowe przerwy pomiędzy wykładami zostały przeznaczone 

na zadawanie pytań i dyskusje.

 

Program może ulec nieznacznej modyfikacji

 

                                                

 

Miejsce

WARSZAWA  gmach CMKP  ul. Marymoncka  99 / 103

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / wystawca ) prosimy o kontakt

pisemny lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886 lub 602 669 174.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

 

  

Życzymy Wszystkim Państwu  owocnie spędzonego czasu na obradach naukowych.

 

 

 

 

 

                                            Biuro Organizacyjne

MagAn – Podróże, Kongresy i  Konferencje sp. z o.o.

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone