Kontakt
Do góry

POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII

17 - 18 maja 2024 r.SOPOT
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 21.05.2024 r.

                                                                                   PODSUMOWANIE

                                                              „Postępów Endokrynologii  i Diabetologii”.

W dniach 17-18. maja 2024 r. w hotelu „Radisson Blu” w Sopocie odbyły się „Postępy Endokrynologii i Diabetologii”.                                                                                                                                                                          

Konferencję organizowaną cyklicznie już od dwudziestu czterech lat (poprzednio w Juracie) przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii imienia W. Hartwiga oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego przeprowadzono jako kurs kształcenia podyplomowego lekarzy pod honorowym patronatem   Dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Pani dr Doroty Gałczyńskiej - Zych.                                                        W Konferencji uczestniczyło 670. Lekarzy oraz  23. wykładowców i profesorów-ekspertów. Wśród lekarzy, którzy udostępnili organizatorom dane o posiadanej specjalizacji medycznej znalazło się:  336. endokrynologów (w tym 170 internistów, 34. ginekologów, 19. diabetologów, 23. pediatrów,  4. chirurgów) oraz 77. internistów, 22. ginekologów, 7. pediatrów, 5. diabetologów, 3. lekarzy medycyny rodzinnej.                                                                                                                                    

Podczas kursu w sześciu sesjach tematycznych wygłoszono 24 wykłady, w których przedstawiono streszczenia 59. najciekawszych publikacji jakie ukazały się w wiodących czasopismach medycznych w ciągu ostatniego roku. Każdą prezentację zakończono zaleceniami w formie recepty – przepisu; co nowego i ważnego dla praktyki klinicznej wynika z zaprezentowanych doniesień. W oparciu o streszczane artykuły starano się udzielić praktycznych porad, jak radzić sobie nie tylko  z diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób tarczycy, ale też wszystkich pozostałych endokrynopatii,   ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zaburzeń metabolicznych i mineralizacji kości. Publikacje   te przedstawiło 19. pracowników „Bielańskiej” Kliniki Endokrynologii  -  doświadczonych klinicystów, najlepszych wykładowców na kursach CMKP. Wykład specjalny na temat zaburzeń snu mających duże znaczenie również w endokrynologii wygłosił prof. Adam Wichniak  z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.                                                                  

Po każdej sesji przeprowadzono szerokie i wyjątkowe dyskusje – DEBATY, (które trwały od 40 do 110 min.) odpowiadając  na ponad 210. pytań, przekazanych przez słuchaczy w formie pisemnej   a wykładowcy i zaproszeni Profesorowie – wybitni eksperci na czele z Konsultantem Krajowym  w endokrynologii  prof. Andrzejem Lewińskim skomentowali najistotniejsze treści przedstawione podczas wykładów.                                                                

Wszystkie prezentacje w postaci drukowanych materiałów – książki jako kompendium  z najnowszą wiedzą endokrynologiczną uczestnicy otrzymali na początku Konferencji.           

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą firm medycznych – 5. Sponsorów  i 9 Wystawców Konferencji.

Jestem przekonany, że przekazane treści merytoryczne, przeprowadzona dyskusja i unikalny klimat spotkania  w Sopocie sprawił, że tegoroczne „Postępy w Endokrynologii i Diabetologii” były pożyteczne,  inspirujące i udane. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich za rok, w dniach 16-17. maja 2025r.   na jubileuszowe 25. „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” do hotelu „Radisson Blu” w Sopocie.

 

                                                                          prof. Wojciech Zgliczyński - Kierownik Naukowy Kursu

Wykładowcy

prof.      Lucyna  BEDNAREK-PAPIERSKA

dr           Małgorzata  BIŃKOWSKA

dr           Izabella CZAJKA-ORANIEC

dr           Piotr  DUDEK

prof.      Małgorzata  GIETKA-CZERNEL

dr           Małgorzata  GODZIEJEWSKA-ZAWADA

dr           Helena  JASTRZĘBSKA

prof.      Małgorzata  KARBOWNIK-LEWIŃSKA

dr           Elżbieta   KARPIŃSKA-GASZTOŁ

dr           Magdalena  KOCHMAN

dr           Jarosław  KOZAKOWSKI

dr           Piotr  KUCHARCZYK

prof.      Alina  KURYŁOWICZ

dr           Dorota  LESZCZYŃSKA

prof.      Andrzej   LEWIŃSKI

dr           Justyna  MILCZAREK-BANACH

prof.      Waldemar  MISIOROWSKI

prof.      Beata  MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA

dr           Maria  STELMACHOWSKA-BANAŚ

dr           Alicja  SZATKO

dr           Jakub  WYDRA

prof.      Adam  WICHNIAK

prof.      Wojciech  ZGLICZYŃSKI

Program

   

 

Szanowni Państwo

Na wykłady zapraszamy do Sali GRAND PAVILON  Hotelu Radisson Blu Sopot.

Obrady Konferencji rozpocznie w piątek o godz. 12:00  - prof. Wojciech Zgliczyński.

 

Z satysfakcją  informujemy, że w Konferencji

weźmie udział ponad 650 uczestników!!!

Bardzo nas cieszy ten fakt choć równocześnie zdajemy sobie sprawę, że tak duża liczba osób w hotelu może  powodować pewne trudności w płynnym przeprowadzeniu Konferencji.

Dlatego tą drogą pozwalamy sobie przekazać Państwu WAŻNE INFORMACJE,  które powinny pomóc Państwu i nam w sprawnym przebiegu spotkania.

 1. RECEPCJA KONFERENCJI - odbiór materiałów i identyfikatorów czynna będzie

             17 maja - w  piątek   w   godz.     10:00  –20:00

             18 maja -   w  sobotę  w  godz.      9:30 –  19:30

 SALA WYKŁADOWA -    Sala GRAND  PAVILON

              PROSIMY O NIE  ZAJMOWANIE SĄSIEDNICH KRZESEŁ  torebkami i innymi rzeczami

 1. KOLACJA z  WYKŁADOWCAMI  2 godz.  (Wstęp tylko z zaproszeniami.  Brak możliwości wpłaty na  

        miejscu )        rozpocznie się w piątek    o godz. 20:30      Sala ATRIUM A+B+C

 PRZERWY KAWOWE

     zapraszamy w piątek i sobotę   do FOYER GRAND PAVILION ORAZ FOYER SAL ATRIUM

 1. LUNCH w sobotę w godz. 13:00 – 14:30 odbędzie się    Salach ATRIUM  A+B+C,  RESTAURACJI SNIADANIOWEJ ORAZ TARASACH HOTELOWYCH ( w celu usprawnienia organizacji, prosimy o nie zajmowanie miejsc po skończonym posiłku ( zapraszamy do Hotelowych Ogrodów)  
 2. Hotel dysponuje 130 miejscami parkingowymi ( nie ma możliwości rezerwacji miejsc)

- W pobliżu możliwe jest zaparkowanie także przy Hotelu Mariott lub Hali Ergo Arena

Koszt parkingu – cena specjalna.

     Towarzyszącą Konferencji wystawę firm farmaceutycznych znajdziecie Państwo w Sali ATRIUM FOYER.

  

                                                                                         Życzymy Wszystkim Państwu

                                                                                                   owocnie spędzonego czasu na obradach naukowych,

                                                                                              udanych spotkań towarzyskich  i wielu miłych wrażeń.

 

ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Prosimy 

o posiadanie przy sobie  aktualnych plakietek konferencyjnych  podczas  obrad  

oraz

  zaproszeń na Kolację z Wykładowcami.

 

                                                                 

Postępy Endokrynologii i Diabetologii

Sopot, Hotel „Radisson Blu”

17-18 maja 2024

 

Piątek 17.05.2024, 2024 r.   

12:00-12:15        Powitanie i wprowadzenie    prof. Wojciech Zgliczyński   

                                                                 Sesja I; Przysadka

 

12:15-12:45        Jak skutecznie leczyć bezsenność?                                                   Prof. Adam Wichniak

 • The European Insomnia Guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023.Riemann D. Wichniak A. J et al. J Sleep Res. 2023;32:e14035

 12:45-13:15        Jak poprawić diagnostykę (łącznie z ocena remisji) i leczenie akromegalii                                                               dr Maria Stelmachowska –Banaś

 • Consensus on criteria for acromegaly diagnosis and remission. Giustina A.et al. Pituitary 2024; 27:7–22
 • Pathologic Characteristics of Somatotroph Pituitary Tumors—An Observational Single-Center Study. Tomasik A. Stelmachowska-Banaś M. Maksymowicz M. Czajka-Oraniec I. Raczkiewicz D. Zieliński G. Kunicki J. Zgliczyński W. Biomedicines 2023; 11: 3315
 • Long-term Efficacy and Safety of Pasireotide in Patients With Acromegaly: 14 Years of Single-Center Real-World Experience. Gadelha M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1571-e1579

13:15-13:45        Czy czas na zmiany w postępowaniu z  prolaktynoma?   Prof. Wojciech Zgliczyński

 • Diagnosis and management of prolactin-secreting pituitary adenomas: a Pituitary Society international Consensus Statement. Petersenn S.et al. Nature Reviews Endocrinol 2023; 19: 722–740
 • Long-term Follow-up of 84 Patients With Giant Prolactinomas—A Swedish Nationwide Study. Himonakos Ch. et al. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1506-e1514

13:45-14:15       Jak postępować w nietypowych przyczynach niedoczynności przysadki?          dr Izabella Czajka-Oraniec                                                               

 • Approach to the Patient: A Case With an Unusual Cause of Hypopituitarism. Das L.et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 1488-1504
 • Immune checkpoint inhibitors-induced central diabetes insipidus in the course of panhypophysiti. Cykle-Falkowska K. Czajka-Oraniec I.Stelachowska-Banaś M. Zgliczyński W. Polish Archives of Intenral Medicine  January 23, 2024 Online

14:15-14:45       Dyskusja/Debata

14:45-15:15       Przerwa na kawę

Sesja II; Otyłość i cukrzyca

 

15:15-15:45       Czy farmakologiczne leczenie otyłości jest bezpieczne?                dr Jarosław Kozakowski

 • Obesity in Adults: Position Statement of Polish Association forthe Study on Obesity, Polish Association of Endocrinology, Polish Association of Cardiodiabetology, Polish Psychiatric Association, Section of Metabolic and Bariatric Surgery of the Association of Polish Surgeons, and the College of Family Physicians in Poland. Olszanecka-Glinianowicz , A. Mazur, J.Chudek , B. Kos-Kudła, L.Markuszewski, D. Dudek, P. Major, P.Małczak , W. Tarnowski, P. Jaworski and E. Tomiak. Nutrients 2023; 15: 1641
 • Five-year Weight Loss Maintenance With Obesity Pharmacotherap. Weintraub M et al. J Clin Endocrinol Metab 2023, 108: e832-e841
 • Risk of Gastrointestinal Adverse Events Associated With Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists for Weight Loss. Sodhi M. et al. 2023;330(18):1795-1797
·         Metformin: the updated protective property in kidney disease. Pan Q. et al. Aging 2020, 12: pp 8742 -8759

 

15:45-16:15        Czy przebycie zakażenia Covid-19 zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy i warunkowuje        jej przebieg?                   dr Małgorzata Godziejewska-Zawada

 • New-Onset Diabetes After COVID-19. Sun H. Kim. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1164–e1174
 • COVID-19 as a Trigger for Type 1 Diabetes. Y. Wang. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2176–2183
 • Fulminant Type 1 Diabetes—East and West. Imagawa, J Clin Endocrinol Metab 2023, 108: e1473–e1478

16:15-16:45        Jak zmniejszyć niekorzystny wpływ glikokortykosteroidów na gosp. węglowodanową?              prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska                                                                                              

 • Practical Guide to Glucocorticoid Induced Hyperglycaemia and Diabetes. Barker H.et al. Diabetes Ther 2023; 14: 937-945

16:45-17:15        Czy zaburzenia endokrynne i ich leczenie mają wpływ na metaboliczną chorobę  wątroby?              dr Elżbieta Karpińska-Gasztoł                                             

 • Impact of Thyroid Function on the Prevalence and Mortality of Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease. Chen Y. et al; J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: E-434-e443
 • Growth Hormone Administration Improves Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Overweight/Obesity: A Randomized. Trial Dichtel L. al; J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1542-e1550
 • Correction: From adolescent PCOS to adult MAFLD: opposing effects of randomised interventions. Zegher F. et.al. BMJ Open Gastroenterol 2021 (8): e-000574

17:15-17:45        Dyskusja/Debata

17:45-18:00        Przerwa na kawę

                                              

Sesja III; Osteoporoza i metabolizm kostny

 

18:00-18:30      Czy wyrównując stężenie witaminy D zmniejszymy ryzyko cukrzycy i incydentów sercowo-naczyniowych?                                prof. Waldemar Misiorowski

 • Vitamin D and Risk for Type 2 Diabetes in People With Prediabetes : A Systematic Review and Meta-analysis of Individual Participant Data From 3 Randomized Clinical Trials. Pittas M. et al. Annals of Internal Medicine 2023; 176: 355-363
 • Associations of Serum 25(OH)D With Risk of Recurrent Cardiovascular Events in Individuals With Coronary Heart Disease. Lin X. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1712-e1719
 • Controlled randomized open label clinical study comparing the safety and efficacy of loading schedules in vitamin D deficient patients. Takacs I. et al. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 231; 2023:106330

 18:30-19:00      Jak często dochodzi do złamań osteoporotycznych kręgów w endokrynopatiach  i jak postępować w takiej sytuacji?                   prof. Waldemar Misiorowski

 • New Insights in the Pathophysiology, Epidemiology, and Response to Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures.  Skjødt  et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e11175-e1185
 • Postmenopausal Osteporosis. Walker D. et al. NEJM 2023; 23.389:1979-1991

   19:00-19:30      Czy zaburzenia gospodarki wapniowo fosforanowej stanowią zagrożenie dla ciąży i jak z nim postępować?                                        dr Magdalena Kochman

 • Abnormal Calcium Levels are Associated With Worse Maternal and Fetal Outcomes; Results From an Exploratory Study. Muhammed F.A. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1642-e1648
 • Approach to the Patient: Management of Parathyroid Diseases Across Pregnancy. Appelman-Dijkstra N. eta al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 1505-1513                

19:30-20:00     Czy stężenie DHEA-S może być predyktorem miażdżycy i śmiertelności?   dr Jakub Wydra

 • Dehydroepiandrosterone Sulfate and Mortality in Middle-Aged and Older Men and Women—A J-shaped

Relationship. Mukama T. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108:e313-e325

 • Serum DHEA and Testosterone Levels Associate Inversely With Coronary Artery Calcification in Elderly Men. Ohlsson C. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108:3272-3279

20:00-20:30      Dyskusja/Debata

20:30                   Kolacja

  

Sobota, 18 maja 2024 r.       

 

                         Sesja IV;  Tarczyca

 

10:00-10:30      Czy mało agresywne postępowanie w raku zróżnicowanym tarczycy jest bezpieczne?                                                    prof. Małgorzata Gietka –Czernel

 • Radiofrequency Ablation of Unifocal Papillary Thyroid Microcarcinoma With BRAF V600E Mutationet. Lin Y.et J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1298-e1305
 • Delay in Surgery and Papillary Thyroid Cancer Survival in the United States: A SEER-Medicare Analysis Chaves N.et J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2589-2596
 • Effect of Waiting Time for Radioactive Iodine Therapy on Outcome in N1 Stage Papillary Thyroid Cancer. Sun Y.et J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e1413-e1423

10:30-11:00       Jak poprawić leczenie orbitopatii Gravesa?              dr Helena Jastrzębska   

 • A Randomized Clinical Trial of Intravenous Methylprednisolone With 2 Protocols in Patients With Graves Orbitopathy. Li Z.et al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109: 36-45
 • Efficacy and Safety of Teprotumumab in Patients With Thyroid Eye Disease of Long Duration and Low Disease Activity. Douglas R.et.al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109: 25-35
 • Factors Predicting Long-term Outcome and the Need for Surgery in Graves Orbitopathy: Extended Follow-up From the CIRTED Trial. Tylor P.al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2615-2625

11:00-11:30      Jak poprawić dobór dawki L-tyroksyny   w leczeniu niedoczynności tarczycy?                                                           dr Justyna Milczarek-Banach

 • The Use of Levothyroxine Absorption Tests in Clinical Practice. Caron P. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 1875-1888
 • Computer-Assisted Levothyroxine Dose Selection for the Treatment of Postoperative Hypothyroidism. Berrio M.et al. THYROID 2023;33:5

11:30-12:00        Jak postępować u kobiet z ch. Hashimoto planujących ciążę?                               prof. Małgorzata Gietka –   Czernel                                                        

 • Preconception Thyrotropin Levels and Thyroid Function at Early Gestation in Women With Hashimoto Thyroiditis. Moleti M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e464-e473
 • Thyroid autoimmunity and its negative impact on female fertility and maternal pregnancy outcomes. Tańska K. Gietka-Czernel M. Glinicki P. Kozakowski J. Frontiers 11.01.2023

12:00-13:00      Dyskusja/Debata                                                                      

13:00-14:30      Przerwa na lunch

 

                                                                  Sesja V; Nadnercza

 

14:30-15:00      Jak poprawić diagnostykę i leczenie raka nadnerczy?            prof. Lucyna Papierska

 • New Findings on Presentation and Outcome of Patients With Adrenocortical Cancer: Results From a National Cohort Study. Puglisi S. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2517-2525  
 • The Diagnostic Value of 18 F-FDG PET/CT Scan in Characterizing Adrenal Tumors. Schaafsma M. et al.  J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2435-2445  

15:00-15:30      Co nowego w postępowaniu z zespołem Cushinga?                 dr Dorota Leszczyńska                                                                                               

 • Irreversible Alterations of Susceptibility in Cushing’s Disease: A Longitudinal QSM Study. Jiang Z.et al.  J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 2007-2015
 • Dynamic Testing for Differential Diagnosis of ACTH-Dependent Cushing Syndrome: A Systematic Review and Meta-analysis. Ceccuto F. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: e178-e188
 • Efficacy and Safety of Osilodrostat in Paraneoplastic Cushing Syndrome: A Real-World Multicenter Study in France. Dormoy A. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108: 1475-1487

15:30-16:00    Jak optymalnie diagnozować i leczyć  pierwotną niedoczynność kory nadnerczy?       dr Alicja Szatko

 • Approach to the Patient: Diagnosis of Primary Adrenal Insufficiency in Adults. Øksnes S. et al. J Clin Endocrinol Metab 2024: 269-278
 • Approach to the Patient: Preventing Adrenal Crisis Through Patient and Clinician Education. Ahmet A. et J Clin Endocrinol Metab 2023: 1797-1805
 • Salivary Cortisol Response to ACTH Stimulation Is a Reliable Alternative to Serum Cortisol in Evaluating Hypoadrenalism. El-Farhan et al. J Clin Endocrinol Metab 2023: e579-e588

16:00-16:30    Czy w pierwotnym hiperaldosteronizmie zawsze należy przeprowadzić   cewnikowanie  żył nadnerczowych?      prof. Lucyna Papierska                                     

 • Predicting Bilateral Subtypes of Primary Aldosteronism Without Adrenal Vein Sampling: A Systematic Review and Meta-analysis. Ng E.et al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109; e837-e855
 • Subtype-specific Body Composition and Metabolic Risk in Patients With Primary Aldosteronism. Park S. et al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109: e788-e798

 

16:30-17:00        Dyskusja/Debata

17:00-17:30        Przerwa na kawę

 Sesja VI; Gonady

 

17:30-18:00     Czy objawy ginekomastii oraz podwzgórzowego braku miesiączki przekładają się na zdrowotność w wieku późniejszym?     prof. W. Zgliczyński

 • Increased Morbidity in Males Diagnosed With Gynecomastia: A Nationwide Register-based Cohort Study. Uldbjerg S.C. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; e380-e387
 • Functional Hypothalamic Amenorrhea and Preclinical Cardiovascular Diseas. Shufelt Ch. et a. J Clin Endocrinol Metab 2024: e51-e57

18:00-18:30    Czy endokrynolog może bezpiecznie leczyć menopauzę?                 dr Małgorzata Bińkowska

 • A pragmatic approach to the management of menopause. Lega I.et al. CMAJ 2023; 15: e677-e682
 • Management of perimenopausal and menopausal symptoms. Duralde E. et al. BMJ 2023; 382: e072612

18:30-19:00     Czy substytucja testosteronem jest bezpieczna u starszych mężczyzn    z wielochorobowością?           Dr Piotr Dudek

 • Cardiovascular Safety of Testosterone-Replacement Therapy. Lincoff A. et al. N Engl J Med 2023;389: 107-17
 • Effect of Testosterone Replacement Therapy on Sexual Function and Hypogonadal Symptoms in Men with Hypogonadism. Pencina K. et.al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109: 569-580
 • Efficacy of Testosterone Replacement Therapy in Correcting Anemia in Men With Hypogonadism. Pencina K. et al. JAMA Network Open. 2023;6(10):e2340030
 • Prostate Safety Events During Testosterone Replacement Therapy in Men With Hypogonadism A Randomized Clinical Trial. Bhasin S. et al. JAMA Network Open. 2023;6(12):e2348692

18:30-19:00    Jak rozpoznać i czym grozi nadużywanie androgenów?         dr Piotr Kucharczyk                                                                        

 •  Barbells and Ken: Bodybuilders and Androgenic Steroid Abus. Anawalt B. J Clin Endocrinol Metab 2023; 00: 1-2
 • Persistently Decreased Quality of Life and its Determinants in Previous Illicit Androgen Users. Bulut Y. et al. J Clin Endocrinol Metab 2024; 109: e689-e697
 • Coagulation profiles during and after anabolic androgenic steroid use: data from the HAARLEM study. Camilleria E.et al. Elsevier 2023; 7: e102215
 • Predictors of Ongoing Androgen Abuse. A Prospective 2-year Follow up of 100 Male Androgen Abusers. Smit D. et al. 2024; 9:e130-e136

 19:00-19:30        Dyskusja/Debata

 19:30                    Zakończenie i podsumowanie Konferencji prof. W. Zgliczyński

 

  

                                                                                                                                               Program może ulec nieznacznej zmianie.

 

 

Organizator merytoryczny:

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Narodowa Fundacja Endokrynologii im. W.Hartwiga

Koordynator logistyczny:

MAGAN – Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o.

Wpis nr 57-000154-001-0001w rejestrze podmiotów prowadzących

kształcenie podyplomoweLekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

konferencje@magan.pl   www.magan.pl   

 

Miejsce

SOPOT 

Hotel Radisson Blu  -  ul. Bitwy pod Płowcami  54

 

Sponsorzy

 Firmy Farmaceutyczne zainteresowane   sponsorowaniem  sesji lub wykładów prosimy o kontakt z Kierownikiem Naukowym Prof. W. Zgliczyńskim telefon nr.: 602 478 095    klinendo@bielanski.med,com

 

Zapraszamy    Firmy Farmaceutyczne do realizacji świadczeń  promocyjnych - rozstawienia stoisk  oraz umieszczenia materiałów informacyjnych w teczkach konferencyjnych.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt pisemny ( konferencje@magan.pl )  lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone