Kontakt
Do góry

POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII

26 - 27 maja 2023 r.SOPOT
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

Warszawa, 01.06.2023 r.

PODSUMOWANIE

„Postępów Endokrynologii  i Diabetologii”.

W dniach 26-27. maja 2023 r. odbyły się w hotelu „Radisson Blu” w Sopocie „Postępy Endokrynologii  i Diabetologii”.                                                                                                                                                                          

Konferencję organizowaną już od dwudziestu trzech lat (poprzednio w Juracie) przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii  im. W. Hartwiga oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego przeprowadzono jako kurs kształcenia podyplomowego lekarzy.

W Konferencji uczestniczyły 784 osoby; w tym 683. lekarzy, 23. wykładowców i profesorów-ekspertów oraz 78. przedstawicieli firm medycznych. Wśród lekarzy, którzy udostępnili organizatorom dane    o posiadanej specjalizacji medycznej znalazło się: 342. endokrynologów, 70. internistów,  50. ginekologów, 24. diabetologów, 6. Pediatrów oraz 4. lekarzy medycyny rodzinnej .                                                                                                                                                                                                                         Podczas kursu w sześciu sesjach tematycznych przedstawiono 50. najciekawszych publikacji, które ukazały się w wiodących czasopismach medycznych  w ciągu ostatniego roku. Każdą prezentację zakończono zaleceniami w formie recepty – przepisu;  co nowego i ważnego dla praktyki klinicznej wynika z zaprezentowanych doniesień. W oparciu o streszczane artykuły starano się udzielić praktycznych rad, wykorzystując czasami ograniczone krajowe możliwości, jak radzić sobie nie tylko  z diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób tarczycy, ale też wszystkich pozostałych endokrynopatii, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zaburzeń metabolicznych i mineralizacji kości. Publikacje te przedstawiło 18. pracowników „Bielańskiej” Kliniki Endokrynologii  -  doświadczonych klinicystów, najlepszych wykładowcy na kursach CMKP.                                                                

Po każdej sesji przeprowadzono co najmniej półgodzinną szeroką dyskusję - DEBATĘ odpowiadając w sumie na ponad 170. pytań,  a wykładowcy i zaproszeni Profesorowie – wybitni eksperci skomentowali najistotniejsze treści przedstawione podczas wykładów.                                                                

Wszystkie prezentacje w postaci drukowanych materiałów – książki jako kompendium  z najnowszą wiedzą endokrynologiczną uczestnicy otrzymali na początku Konferencji.   

Wszyscy mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą 16. firm medycznych - Sponsorów Konferencji.

Jestem przekonany, że przekazane wyjątkowe treści merytoryczne i unikalny klimat spotkania w Sopocie sprawił, że tegoroczne „Postępy w Endokrynologii i Diabetologii” były pożyteczne,  inspirujące i udane. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich za rok, w dniach 17-18. maja 2024 r.   na kolejne już  24. „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” do hotelu „Radisson Blu” w Sopocie.

prof. Wojciech Zgliczyński                   Kierownik Naukowy Kursu

 

 

Program

                                                                                                                                       

.UPRZEJMIE INFORMUJEMY o ZAKOŃCZENIU REJESTRACJI

Postępy Endokrynologii i Diabetologii”

Sopot, Hotel „Radisson Blu”

26 -27 maja 2023

17 punktów edukacyjnych

 

Piątek, 26 maja 2023 r.        

12:00-12:15        Powitanie i wprowadzenie      prof. Wojciech Zgliczyński   

                                       Sesja I; Przysadka

 

12:15-12:45        Kiedy podejrzewać i jak rozpoznać ektopowe wydzielanie hormonów?        prof. Wojciech Zgliczyński

 • A 49-Year-Old Man with Hypokalemia and Paranoia. Vokun Chad W. et al. N Engl J Med 2023; 388:165-175
 • Pituitary MRI Features in Acromegaly Resulting From Ectopic GHRH Secretion From a Neuroendocrine Tumor: Analysis of 30 Cases. Potorac I. Bolanowski M. Stelmachowska-Banaś M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(8): e3313-e3320

12:45-13:15        Jak rozpoznawać i jak postępować w agresywnych guzach przysadki?      dr Maria Stelmachowska –Banaś

 • Real-life efficacy and predictors of response to immunotherapy in pituitary tumors: a cohort study. Ilie D M. et al. Eur J Endocrinol 2022;17;187(5):685-696.
 • Pituitary carcinoma as a rare cause of liver metastases successfully treated with temozolomid. Stelmachowska –Banaś M. Maksymowicz M. Kolasińska –Ćwikła A. Zieliński G. Korbonits M. Zgliczyński W. Pol Arch Intern Med 2022;132;3

 13:15-13:45        Jak aktualnie nazywać zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i jak w nich  postępować?     dr Izabella Czajka-Oraniec                                                               

 • Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of The Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. Arima H. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108(1): 1-3
 • Diagnosis and Management of Central Diabetes Insipidus in Adult. Tomkins M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(10): 2701-2715
 • Disorders of Salt and Water Balance After Pituitary Surgery. Brooks K E. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108(1): 198-208

13:45-14:15       Czy można przewidzieć skuteczność leczenia akromegalii?                  dr Maria Stelmachowska –Banaś

 • Clinical, hormonal and pathomorphological markers of somatotroph pituitary neuroendocrine tumors predicting the treatment outcome in acromegaly. Tomasik A. Stelmachowska-Banaś M. Maksymowicz M. Czajka-Oraniec I. Raczkiewicz D. Zieliński G. Kunicki J. Zgliczyński W. Front Endocrinol 2022;957301

14:15-14:45       Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Beaty Kos-Kudła, prof. Przemysława Witka

14:45-15:15       Przerwa na kawę   

                                                                              Sesja II; Otyłość i cukrzyca

15:15-15:45       Jak skutecznie leczyć otyłość, aby zmniejszyć ryzyko kardiometaboliczne  i korzystnie wpłynąć na proces starzenia?                   dr Jarosław Kozakowski

 • New Horizons. A New Paradigm for Treating to Target with Second-Generation Obesity Medications. Garvey T. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022;24;107(4):e1339-e1347
 • The links between gut microbiota and obesity and obesity related diseases. Geng J. et al. Biomed Pharmacother 2022; 147;112678.
 • Obesity as a premature aging phenotype - implications for sarcopenic obesity. Nunan E. et al. Gero Science 2022;44(3):1393-1405.

 15:45-16:15        Czy polscy diabetolodzy podążają już za światowymi wytycznymi postępowania  w  cukrzycy?              dr Małgorzata Godziejewska-Zawada

 • New Horizons: Emerging Antidiabetic Medication. Mingrone G. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(12): e4333-e4340
 • Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Davies J M. et al. Diabet Care 2022;45(11):2753–2786

 16:15-16:45        Jak postępować z trudno gojącymi się ranami u chorych nie tylko na cukrzycę?    prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

 • Allogenic Adipose-Derived Stem Cells in Diabetic Foot Ulcer Treatment: Clinical Effectiveness, Safety, Survival in the Wound Site, and Proteomic Impact. Mrozikiewicz-Rakowska B. et al. Int J Mol Sci 2022; 24(2), 1472
 • Podstawy leczenia ran dla lekarzy rodzinnych. Pacjent z raną przewlekłą – postępowanie miejscowe. Krasowski G. et al. MP-Chirurgia.2022 (4): 43-54

 16:45-17:15        Czy oś hormonu wzrostu ma znaczenie w metabolicznym stłuszczeniu wątroby?                                dr Elżbieta Karpińska-Gasztoł                                             

 • Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor 1 Regulation of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Dichtel E.L. et al; J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(7):1812-1824 
 • The Role of the GH/IGF1 Axis on the Development of MAFLD in Pediatric Patients with Obesity. Mosca A. et.al; Metabolites 2022; (12):1221
 • Differences in HDL-Bound Apolipoproteins in Patients With Advanced Liver Fibrosis Due to Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Bril F. et al; J Clin Endocrinol Metab 2022; 108(7):42-51

17:15-17:45        Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Aliny Kuryłowicz, prof. Przemysława Witka

17:45-18:00        Przerwa na kawę

 

                                                      Sesja III; Osteoporoza i metabolizm kostny

 

18:00-18:30        Jak postępować w osteoporozie?- polskie rekomendacje 2023           prof. Waldemar Misiorowski

 • Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Poland : Update 2023. Głuszko P. Sewerynek E. Misiorowski W. et al. Endocrinol Pol 2023; 1

              

18:30-19:00        Jak postępować w zapobieganiu i leczeniu niedoboru wit. D?-  polskie rekomendacje 2023                          dr Dorota Leszczyńska

 •  Guidelines for Prevention and Tretment of Vitamin D Deficiency: a 2023 Update in Poland. Płudowski P. Kos-Kudła B. Lewiński A. Misiorowski W. et al. Nutriens 2023; 15:695

19:00-19:30        Jak postępować w niedoczynności przytarczyc? stanowisko polskich ekspertów 2023                     prof. Waldemar Misiorowski                                                                

 • Endocrinol Pol 2023

19:30-20:00        Jak postępować w przypadku ektopii w pierwotnej nadczynności przytarczyc?                               dr Magdalena Kochman

 • An Approach to a Patient With Primary Hyperparathyroidism and a Suspected Ectopic Parathyroid Adenoma. Glasgow C. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(6):1706-1713

20:00-20:30        Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Beaty Kos-Kudła, prof. Andrzeja Lewińskiego

 20:30                     Kolacja z Wykładowcami dla osób zainteresowanych

 

Sobota, 27 maja 2023 r.       

 

                                                                 Sesja IV;  Tarczyca

  

9:30-10:00           Czy tarczyca wymaga szczególnej diety?                                         dr Helena Jastrzębska                             

 • Thyroid, Diet, and Alternative Approaches. Larsen D.et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(11): 2973-2981

10:00-10:30        Czy każde podwyższone TSH wymaga interwencji?        prof. Małgorzata Gietka –Czernel

 • Effect of Levothyroxine Supplementation on the Cardiac Morphology and Function in Patients With Subclinical Hypothyroidism: A Systematic Review and Meta-analysis. Wang X. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(11): 2674-2683                                                                                                                                                                            

10:30-11:00       Czy każde obniżone TSH wymaga interwencji?              dr Helena Jastrzębska

 • Approach to the Patient With a Suppressed TSH. Praw S.S. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 108(2): 472-482

11:00-11:30        Czy wiemy jakie stężenie TSH jest optymalne przy planowaniu ciąży?                                                 prof. Małgorzata Gietka –Czernel                                                                                                                                                                                                      

 11:30-12:00        Czy farmakoterapia ma znaczenie w leczeniu raka tarczycy?         dr Maciej Ratajczak

12:00-13:00        Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Małgorzaty Karbownik-Lewińskiej,                   prof. Andrzeja Lewińskiego, prof. Marka Ruchały         

13:00-14:00        Przerwa na lunch

 

                                                                 Sesja V; Nadnercza

  

14:00-14:30        Czym kierować się i jak postępować w raku kory nadnerczy?            prof. Lucyna Papierska

 • Pathological and Genetic Stratification for Management of Adrenocortical Carcinoma. Clay M.R. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(4):1159-1169
 • Cytoreductive Surgery of the Primary Tumor in Metastatic Adrenocortical Carcinoma: Impact on Patients’ Survival. Srougi V. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(4):964-971
 • A 21-Year-Old Woman with Fatigue and Weight Gain. Kimball A. et al. N Engl J Med. 2022;387:2269-77

14:30-15:00      Kiedy podejrzewać i jak postępować w zespole Cushinga?          prof. Wojciech Zgliczyński

 • Back to Basics—When Should Cushing Syndrome Be Suspected? Ragnarsson O.et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(11):e4320-e4321
 • Approach to the Patient: Diagnosis of Cushing Syndrome. Savas M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(11):3162-3174
 • Randomized Trial of Osilodrostat for the Treatment of Cushing Disease. Gadelha M. Bex M. Gilis –Januszewska A. Witek P. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(7):e2882-e2895

 15:00-15:30     Dlaczego w pheochromocytoma i paraganglioma należy wykonać badanie   genetyczne?        dr Dorota Leszczyńska                                                                                                                                                                                                             

 • Targeted Therapies in Pheochromocytoma and Wang K. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(11):2963–2972
 • Recurrent Disease in Patients With Sporadic Pheochromocytoma and Paraganglioma. Li M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2023; 108(2):397-404

 15:30-16:00       Co nowego i ważnego w leczeniu wrodzonego przerostu nadnerczy?            prof. Lucyna Papierska

 • Clinical advances in the pharmacotherapy of congenital adrenal hyperplasia. Prete A. et al.              Eur J Endocrinol 2021;30;186(1):R1-R14.
 • Modified-release hydrocortisone is associated with lower plasma renin activity in patients with salt-wasting congenital adrenal hyperplasia. Tschaidse L.et al. Eur Journal of Endocrinol 2023; 188:1–9

  16:00-16:30        Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Marka Ruchały, prof. Krzysztofa Sworczaka

16:30-17:00        Przerwa na kawę

  

Sesja VI; Gonady

 

17:00-17:30       Jak zapobiegać kardiometabolicznym  następstwom menopauzy?                         dr Małgorzata Bińkowska

17:30-18:00        Czy progesteron ma znaczenie poza układem rozrodczym?           dr Katarzyna Jankowska

 • Functions of Membrane Progesterone Receptors (mPRs, PAQRs) in Nonreproductive Tissues. Thomas P. Endocrinology 2022; 163:1–11
 • Progesterone as an Anti-Inflammatory Drug and Immunomodulator: New Aspects in Hormonal Regulation of the Inflammation. Fedotheva T. et al. Biomolecules 2022; 12(9)

18:00-18:30         Jak postępować z metabolicznymi skutkami PCOS?     prof. Agnieszka Baranowska-Bik

 • Therapy of obesity in women with PCOS using GLP-1 analogues — benefits and limitation. Baranowska-Bik A. Endocrinol Pol 2022:2299-8306
 • Polycystic ovary syndrome: a "risk-enhancing" factor for cardiovascular disease. Guan C. et al. Fertility and Sterility 2022; 117(5): 924-935

18:30-19:00        Dlaczego oraz jak leczyć hipogonadyzm u mężczyzn?               dr Piotr Dudek

 • Relation of Testosterone, Dihydrotestosterone, and Estradiol With Changes in Outcomes Measures in the Testosterone Trials. Stephens-Shields A. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022; 107(5): 1257-1269
 • The influence of testosterone on the risk of cardiovascular events after percutaneous coronary intervention. Chiang Ch-H. et al. Front Cardiovasc Med.; (9) 2022;9: 98056
 • The HEAT-Registry (HEmatopoietic Affection by Testosterone): comparison of a transdermal gel vs long-acting intramuscular testosterone undecanoate in hypogonadal men. Zitzmann M. et al. Aging Male 2022;25(1):134-144

 19:00-19:30        Dyskusja/Debata z udziałem: prof. Wojciecha Bika i prof. Wojciecha Zgliczyńskiego

 19:30                   Zakończenie i podsumowanie Konferencji prof. W. Zgliczyński

 

 

                                                                                                                                                                                                 UWAGA

                                                                                                                                                                                                   Program może ulec nieznacznej zmianie

 

Organizator merytoryczny:
Zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP,                                                                                                                                                                                                      Narodowa Fundacja Endokrynologii  im. W. Hartwiga                                                                                                                                                                                                  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Koordynator logistyczny:                                                                                                                                                                                                                                                MAGAN – Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                      Wpis nr 57-000154-001-0001                                                                                                                                                                                                                                                      w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe                                                                                                                                                                                        Lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 

Do pobrania

Miejsce

Hotel  Radisson Blu Hotel

81-731 SOPOT   ul. Bitwy pod Płowcami  54

www.radissonhotel.com

 

Sponsorzy

 Firmy Farmaceutyczne zainteresowane wprowadzeniem " ich tematyki " oraz  sponsorowaniem  sesji lub wykładów prosimy o kontakt z Kierownikiem Naukowym Prof. W. Zgliczyńskim  telefon nr.:  602 478 095      klinendo@cmkp.edu.pl

Zapraszamy    Firmy Farmaceutyczne do realizacji świadczeń  promocyjnych - rozstawienia stoisk  oraz umieszczenia materiałów informacyjnych w teczkach konferencyjnych. Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt pisemny ( konferencje@magan.pl )  lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886.

 

 

 

 

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone