Kontakt
Do góry

POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII

26 - 28 maja 2022 rJURATA
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

Warszawa, dnia 03.06.2022 r.

 

Szanowni Państwo!

Niezawodni Przyjaciele!

Mimo trudnego okresu związanego z końcem pandemii koronawirusa oraz tragicznymi skutkami wojny w Ukrainie udało się nam przeprowadzić w sposób stacjonarny w dniach 26-28 maja 2022 w Hotelu „Bryza” w Juracie na Helu „Postępy Endokrynologii i Diabetologii”.

Konferencję organizowaną już od dwudziestu dwóch lat przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii  im. W. Hartwiga oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego przeprowadzono jako  kurs kształcenia podyplomowego lekarzy.

W Konferencji uczestniczyło 605 osób ; w tym 540. lekarzy, 25. wykładowców i profesorów-ekspertów oraz 45. przedstawicieli firm medycznych. Wśród 335. lekarzy , którzy udostępnili organizatorom dane o posiadanej specjalizacji medycznej znalazło się : 208. endokrynologów, 58. ginekologów, 42. diabetologów, 24. pediatrów i 3 lekarzy medycyny rodzinnej.

Na kursie przedstawiono w siedmiu sesjach tematycznych ( 29 wykładów ) 52. najciekawsze publikacje, które ukazały się w wiodących czasopismach medycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Każdą prezentację zakończono zaleceniami w formie recepty – przepisu; co nowego i ważnego dla praktyki klinicznej wynika z zaprezentowanych doniesień. Po każdej sesji przeprowadziliśmy szeroką dyskusję - DEBATĘ odpowiadając na ponad 150. pytań, a  wykładowcy i eksperci skomentowali najistotniejsze treści przedstawione podczas wykładów.

Wszystkie wykłady w postaci drukowanych materiałów – książki stanowiącej najnowsze kompendium wiedzy z zakresu endokrynologii i diabetologii Uczestnicy otrzymali na początku Konferencji.

W tym roku nasze obrady otworzyła sesja „Recepta na  lepsze i dłuższe życie” podczas której przedstawniono Uczestnikom  praktyczny przepis jak radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami zdrowotnymi: otyłością, zaburzeniami metabolicznymi, nowotworowymi i osteoporozą . W oparciu o streszczane artykuły starano się udzielić praktycznych rad, jak w tych trudnych czasach, wykorzystując czasami ograniczone krajowe możliwości radzić sobie nie tylko z diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób tarczycy, ale też wszystkich pozostałych endokrynopatii, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zaburzeń metabolicznych i mineralizacji kości. Publikacje te przedstawili i skomentowali profesorowie i lekarze – klinicyści, najlepsi wykładowcy na kursach CMKP.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą 15. firm medycznych - Sponsorów Konferencji prezentowaną na specjalnej bardzo obszernej powierzchni wystawowej.

Mimo niesprzyjających okoliczności , trudnych czasów i zmiennej pogody wreszcie mogliśmy  się spotkać i być RAZEM. Jestem przekonany , że przekazane wyjątkowe treści merytoryczne i unikalny klimat spotkania w Juracie sprawił , że tegoroczne „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” były pożyteczne,  inspirujące i  udane.

 

Wszystkim Wykładowcom, Słuchaczom, Sponsorom tegorocznych „Postępów Endokrynologii

 i Diabetologii”, oraz ich Współorganizatorom bardzo dziękuję za aktywny i konstruktywny udział oraz stworzenie znakomitej atmosfery spotkania.

 

      

                                                                                                                 prof. Wojciech Zgliczyński           

                                                                                                                               Kierownik Naukowy Kursu                                                                  

                                                                                                         Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTE

                                                                         

                                                                       

Wykładowcy

 

 • dr  n.med.      Małgorzata   BIŃKOWSKA
 • dr  n.med.      Izabella   CZAJKA-ORANIEC
 • dr  n.med.       Piotr   DUDEK
 • prof.      Małgorzata   GIETKA-CZERNEL
 • dr n.med.       Małgorzata   GODZIEJEWSKA-ZAWADA
 • dr n.med.       Katarzyna   JANKOWSKA
 • prof.      Piotr   JANKOWSKI
 • dr n.med.      Helena JASTRZĘBSKA
 • prof.      Małgorzata         KARBOWNIK-LEWIŃSKA
 • dr  n.med.     Elżbieta   KARPIŃSKA-GASZTOŁ
 • dr n.med.      Magdalena         KOCHMAN
 • dr n.med.      Jarosław   KOZAKOWSKI
 • dr n.med.      Dorota   LESZCZYŃSKA
 • prof.      Andrzej LEWIŃSKI
 • prof.      Beata   MATYJASZEK-MATUSZEK
 • prof.      Waldemar           MISIOROWSKI
 • prof.      Lucyna  PAPIERSKA
 • dr n.med.      Maria    STELMACHOWSKA-BANAŚ
 • prof.      Renata   ŚWIATKOWSKA-STODULSKA
 • prof.      Przemysław   WITEK
 • prof.      Wojciech   ZGLICZYŃSKI

Program

 

POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII

Hotel „Bryza” - Jurata

26 -28 maja 2022

 

Czwartek , 26 maja 2022 r.                                              

 

16.00-16.15        Powitanie i wprowadzenie           prof. Wojciech Zgliczyński

 

Sesja I; Recepta na lepsze i dłuższe życie

16:15-16:40     Co i jak jeść żeby dłużej żyć?          prof. Wojciech Zgliczyński

 • Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study. Fadnes. Lars.T. et al.

Plos Medicine 2022;19(2):e1-e17

 16:40-17:05       Czego unikać aby pozostać zdrowym , szczupłym i płodnym?     dr Katarzyna Jankowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Cellular and molecular features of EDC exposure: consequences for the GnRH network. Lopez-Rodriguez et al. Nat Rev Endocrinol 2021;17(2):83-96

 17:05-17:30     Czy otyłość, mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia sprzyjają powstawaniu   nowotworów?               dr Jarosław Kozakowski

 • Physical activity, obesity and sedentary behavior in cancer etiology: epidemiologic evidence and biologic mechanism. Friedenreich Christice M. et al. Mol Oncol 2021;15(3):790-800
 • Obesity, metabolic syndrome, and cancer: pathophysiological and therapeutic associations.              Mili N.et al. Endocrine 2021;74(3):478-497

 17:30-17:55      Jak zarządzać lipidami nie tylko w endokrynopatiach?      prof. Piotr Jankowski

 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych u osób z zaburzeniami endokrynnymi. Pałaszewska-Jankowska E. Jankowski P. Podsumowanie wytycznych the Endocrine Society 2020 z odniesieniem do wytycznych European Society of Cardiology (2019) i zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Med. Prakt. 2021; 5: 12–36

 17:55-18:20       Jak przeciwdziałać osteoporozie i zaburzeniom gospodarki węglowodanowej?      prof. Beata Matyjaszek-Matuszek                 

            High-Intensity Physical Activity with High Serum Vitamin D Levels is Associated with a Low Prevalence of Osteopenia and Osteoporosis: A Population-Based Study. Min. C. et al; Osteoporos Int 2021;32(5): 883-891

 • Effect of Vitamin D Supplementation on Glycemic Control in Prediabetes. A Meta-Analysis.  Zhang Y. et al. Nutrients 2021;13(12):4464

18:20—18:45    Dyskusja /DEBATA

19:00 -20:30      Kolacja na powitanie (nie zawiera elementów o charakterze rozrywkowym)

 

Piątek , 27 maja 2022 r.              

 

                                                                 Sesja II;  Tarczyca

 10:00-10:25        Jak poprawić jakość życia u pacjentów z niedoczynnością tarczycy?                                                                                                                                                          prof. Małgorzata Gietka –Czernel

 • Primary hypothyroidism and quality of life. Hegedus L. et al. Nat Rev Endocrinol 2022;18(4):230-242
 • Improvements in Quality of Life and Thyroid Parameters in Hypothyroid Patients on Ethanol-Free Formula of Liquid Levothyroxine Therapy in Comparison to Tablet LT4 Form: An Observational Study. Bornikowska K. Gietka-Czernel M. Raczkowska D. Glinicki P. Zgliczyński W. J Clin Med 2021;10 (22):5233
 • Evidence-Based Use of Levothyroxine/Liothyronine Combinations in Treating Hypothyroidism: A Consensus Documen, Jonklaas J. et al. Thyroid 2021;31(2): 156-182

 10:25-10:50        Co nowego i ważnego w orbiterapii Graves’a?                            dr Helena Jastrzębska                             

 • The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical management of Graves' orbitopathy. Bartalena L. et al. Eur J Endoctinol 2021;185(4): G43-G67
 • Statins Decrease the Risk of Orbitopathy in Newly Diagnosed Patients with Graves’ Disease. Nilsson A. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(5):1325-1332

 10:50-11:15        Na co uważać stosując supresyjne dawki L-tyroksyny u chorych ze zróżnicowanym   rakiem tarczycy?        prof. Małgorzata Gietka-Czernel                                                                                                                                                  

 • Cardiovascular Outcomes in Thyroid Cancer Patients Treated With Thyroidectomy: A Meta-analysis, Kyung Lee E. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106(12):3644-3654
 • Effect of TSH Suppression Therapy on Bone Mineral Density in Differentiated Thyroid Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Jeong Ku E.et al. J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(12):3655-3667
 • Thyrotropin, Hyperthyroidism, and Bone Mass. Se-Min K. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106(12): e-4809-e4821

 11:15-11:40        Co nowego i ważnego w zaleceniach dotyczących postępowania z chorobami tarczycy      w ciąży?              prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska

prof. Andrzej Lewiński

 • Thyroid diseases in pregnancy: guidelines of the Polish Society of Endocrinology.

Hubalewska-Dydejczyk A. Trofimiuk-Müldner M. Ruchała M. Lewiński A. Bednarczuk T. Zgliczyński W. Syrenicz A. Kos-Kudła B. Jarząb B. Gietka-Czernel M. Szczepanek-Parulska E. Krajewska J. Andrysiak-Mamos E. Zygmunt A. Karbownik-Lewińska M; Endokrynologia Polska 2021;72(5):425-488

 11:40-12:05                  Dyskusja/ DEBATA

 12:05 – 15:00             PRZERWA

 

Sesja III; Przysadka

15:00-15:25        Jak w praktyce postępować z guzami przysadki w ciąży?          prof. Wojciech. Zgliczyński

 • ESE Clinical Practice Guideline on functioning and nonfunctioning pituitary adenomas in pregnancy. Luger A. et al. Eur J Endocrinol 2021;185(3):G1-G33

 15:25-15:50       Jak rozpoznawać i jak postępować w zapaleniu układu podwzgórzowo-    przysadkowego ?         dr Izabella Czajka-Oraniec                                                      

 • Hypothalamitis: A Novel Autoimmune Endocrine Disease. A Literature Review and Case               Ture U. et al. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(2):e415-e429
 • Outcomes of Initial Management Strategies in Patients With Autoimmune Lymphocytic Hypophysitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Donegan D. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022;107(4):1170-1190

15:50-16:15        Jak skutecznie leczyć akromegalię ?                                             dr Maria Stelmachowska-Banaś

 • A Pituitary Society update to acromegaly management guidelines. Fleseriu M. et al. Pituitary 2021;24(1): 1-13
 • Real-world experience with pasireotide-LAR in resistant acromegaly: a single center 1-year observation. Stelmachowska-Banaś M. Czajka-Oraniec I. Tomasik A. Zgliczyński W. Pituitary 2022;25(1):180-190

 16:15-16:40        Co nowego i ważnego w diagnostyce i leczeniu choroby Cushinga?      dr Dorota Leszczyńska

 • Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update.

                Fleseriu M. HO K. The Lancet Diabetes and  Endocrinology 2021;9(12):847-875

 16:40-17:05       Dyskusja/ DEBATA

17:05 – 17:35     PRZERWA na kawę

                                                                Sesja IV;  Nadnercza

 17:35-18:00        Czy ambulatoryjnie możemy przeprowadzić diagnostykę incydentaloma nadnerczy?         prof. Lucyna Papierska-Bednarek

 • Approach to the Patient With Adrenal Incidentaloma. Bancos I. Prete A .J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(11):3331-3353

 18:00-18:25        Jak zmniejszyć śmiertelność w zespole Cushinga?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         prof. Przemysław Witek

 • Approach to the Patient Treated with Steroidogenesis Inhibitors;Lopez-Rodriguez et al. J. Clin Endocrinol Metab 2021;106(7):2114-2123
 • Diagnosis and management of hypertension in patients with Cushing’s syndrome: a position statement and consensus of the Working Group on Endocrine Hypertension of the European Society of Hypertension; Fallo F. Witek P. et al. Journal of Hypertension 2022; 40(5)
 • Randomized trial of osilodrostat for the treatment of Cushing’s disease. Gadelha M. Bex M. Feelders A.R. Heaney A.P. Auchus J.A. Gilis-Januszewska A. Witek P. et al. J Clin Endocrinol Metab 2022(178) -published 23 March 2022

 18:25-18:50       Jak zmniejszyć ryzyko odległych powikłań wrodzonego przerostu   nadnerczy?             prof. Lucyna Papierska-Bednarek

 • Congenital Adrenal Hyperplasia—Current Insights in Pathophysiology, Diagnostics, and Management. Claahsen H. L. et al. Endocr Rev 2022;43(1):91-159
 • Cardiovascular Disease Risk Factors and Metabolic Morbidity in a Longitudinal Study of Congenital Adrenal Hyperplasia. Torky A. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106(12): e5247-e5257

 18:50-19:15        Czy gruczolak nadnerczy w zespole Cushinga i subkliniczej hiperkortyzolemii to ta sama choroba?         prof. Renata Świątkowska- Stodulska

 • Pathophysiology of Mild Hypercortisolism: From the Bench to the Bedside. Favero V. et al. Int. J. Mol. Sci 2022; 23; 673
 • Targeted Mutitional Analysis of Cortisol-Producing Adenomas; Rege J. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;107(2): e594-e603

 19:15-19:40        Dyskusja/DEBATA

 20:00 - 21:30      Kolacja z wykładowcami *(nie zawiera elementów o charakterze rozrywkowym)

                                                                       * dla zainteresowanych

  

Sobota  , 28 maja 2022 r.            

 

                                                                  Sesja V; Gonady i rozrodczość

10:00-10:25        Jak endokrynolog w PCOS postępować powinien?           prof. Wojciech Zgliczyński

 • Clinical Practice Guidelines on the Diagnosis and Management of Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Quality Assessment Study. Wattar Al H.B. et al . J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(8):2436-2446

10:25-10:50    Czy ciąża u kobiet z PCOS różni się od ciąży kobiet zdrowych?    dr Katarzyna Jankowska                                                                                                                              

 • Changes in Serum Cytokines Throughout Pregnancy in Women With Polycystic Ovary Syndrome, Stokkeland Live T.M. J Clin Endocrinol Metab 2022;107(1):39-52

 10:50-11:15        Jakie znaczenie dla układu sercowo-naczyniowego ma forma , dawka i droga    zastosowania hormonalnego leczenia menopauzy?        

    dr Małgorzata Bińkowska

 • Menopausal Hormone Therapy and Cardiovascular Disease: The Role of Formulation, Dose, and Route of Delivery. Schulet C. et at. J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(5):1245-1254

 11:15-11:40      Czy wiek i stan odżywienia wpływają na czynność gonad u mężczyzn?              dr Piotr Dudek

 • Serum Total Testosterone and Premature Mortality Among Men in the USA. Fantus R. et al. Eur Urol Open Sci 2021;29:89-92
 • Dysregulation of the Hypothalamic–Pituitary–Testicular Axis due to Energy Deficit, Grossman M. et al.

 J Clin Endocrinol Metab 2021;106(12):e4861-e4871

 11:40-12:05       Dyskusja/DEBATA

 12:05-15:00     PRZERWA

 

Sesja VI; Przytarczyce i metabolizm kostny

 15:00-15:25        Kogo kierować do leczenia technikami mikroinwazyjnymi guzów tarczycy i przytarczyc?                  dr Magdalena Kochman

 15:25-15:50      Jak zmniejszyć częstość niedoczynności przytarczyc po tyreoidektomii?            dr Dorota Leszczyńska

 Preoperative Vitamin D Deficiency is a Risk Factor for Postthyroidectomy Hypoparathyroidism: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Vaitsi Konstatnina D. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021; 106(4):1209-1224

15:50-16:15       Czy pooperacyjna niedoczynność  przytarczyc grozi złamaniami u kobiet po    menopauzie?                prof. Waldemar Misiorowski

 • Vertebral Fracture Assessment in Postmenopausal Women With Postsurgical Hypoparathyroidism. Cipriani C. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106(5):1303-1311

 16:15-16:40    Czy zawsze przyczynę hiperkalcemii stanowi pierwotna nadczynność przytarczyc   lub rak ?       prof. Waldemar Misiorowski                                                           Rare Causes of Hypercalcemia: 2021 Update, Motlaghzadeh Y. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106 (11):3113-3128

 16:40-17:05 Dyskusja/DEBATA

 17:05-17:35  PRZERWA na kawę

 

Sesja VII; Otyłość i cukrzyca

 17:35-18:00   Jak najskuteczniej leczyć otyłość i co robić aby efekt tego był trwały?      dr Jarosław Kozakowski

 • An indirect treatment comparison of the efficacy of semaglutide 1.0 mg versus dulaglutide 3.0 and 4.5 mg. Pratley Richard E. et al. Diabetes Obsesity Metab 2021; 23(11):2513-2520
 • Long-Term Weight Loss Strategies for Obesity . Kheniser et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;  106(7):1854–1866
 • Progress in Pharmacotherapy for Obesity. Yanovski Yanovski J. JAMA 2021;326(2):129-130
  • Eating behavior modulates the sensitivity to the central effects of GLP-1 receptor agonist treatment: a secondary analysis of a randomized trial. van Ruiten C.et al; Psychoendocrinology; 2022; 37(3)                                                                                                                                                                                                     18:00-18:25  Jak często cukrzyca typu 1 współwystępuje z innymi endokrynopatiami?    dr Małgorzata Godziejewska

 Characteristics of Patients with Type 1 Diabetes and Additional Autoimmune Disease in the DPV Registry. Prinz N. et al. J Clin Endocrinol Metab 2021;106(9):e-3381-e3389

 18:25-18:50  Jak przygotować kobietę z cukrzycą typu 1 do ciąży i ją dalej prowadzić?   dr  Małgorzata Godziejewska

 • Type 1 Diabetes: Management in Women From Preconception to Postpartum . Buschur O.E. Polsky S. J Clin Endocrinol Metab 2021 ;106(4): 952-967

 18:50-19:15     Jak rozpoznać i leczyć NAFLD u kobiet z PCOS? dr Elżbieta Karpińska-Gasztoł                                             

 

19:15-19:40 Dyskusja/DEBATA

 

wersja z dn. 28.03.2022

Program może ulec zmianie

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                              

 

 

 

 

Do pobrania

Miejsce

JURATA

Hotel  Bryza

REZERWACJA  pokoi w hotelu  Bryza       p. Jacek STOJEK   Dyrektor Działu Handlowego    j.stojek@bryza.pl      t.: +48 608 500 801

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt

pisemny lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886 lub 602 669 174.

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców

wstęp na teren konferencji będzie

jedynie dla uczestników i osób towarzyszących

a

organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

 

Życzymy Wszystkim Państwu  owocnie spędzonego czasu na obradach naukowych, udanych spotkań towarzyskich  i wielu miłych wrażeń.

 

                                            Biuro Organizacyjne

MagAn – Podróże, Kongresy i  Konferencje sp. z o.o.

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone