Kontakt
Do góry

NADMORSKA SZKOŁA MENOPAUZY i ANTI-AGING

6 - 7 października 2023 rGDYNIA
Konferencja zakończona
Konferencja zakończona

Sprawozdanie

Warszawa, dnia 9.10.2023 r.

 

Szanowni Państwo!

Niezawodni Przyjaciele!

                         PODSUMOWANIE „Nadmorskiej Szkoły Menopauzy i Anti-Aging 2023” 

 Bardzo dziękuję za obecność i czynny udział w kolejnej już Nadmorskiej Szkole Menopauzy i Anti-Aging w Gdyni w dniach 6-7.10.2023. W Konferencji uczestniczyło 270. lekarzy różnych specjalności. Osoby, które podały posiadaną specjalizację reprezentowały                      w liczbach: 88. ginekologię, 81. endokrynologię, 21. internę, 4. dermatologię, 3. pediatrię, po 2. med. rodzinną i chirurgię. Gościliśmy również przedstawicieli ortopedii, reumatologii, alergologii, radiologii i psychiatrii.

W pięciu sesjach tematycznych 15. znakomitych ekspertów wygłosiło 26 wykładów. Staraliśmy się przedstawić w nich algorytmy postępowania u osób 50 „+”, w okresie menopauzy i andropauzy oraz najważniejsze zagadnienia i innowacje medycyny prewencyjnej                              i przeciwstarzeniowej. Omówiono min. nowe pojęcia pojawiające się w tych dziedzinach medycyny jak: zapalenie metaboliczne, metaboliczna choroba wątroby, hormony biopodobne i bioidentyczne czy stres nitrozacyjny, którym zajmuje się medycyna mitrochondrialna. Przedstawione problemy wzbudziły duże zainteresowanie i żywą dyskusję.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z bogata ofertą 12 firm medycznych – Sponsorów Konferencji, którym za to szczególnie dziękujemy.

Myślę, że naszą Konferencję należy uznać za udaną i inspirującą. Dlatego też, pozwalam sobie zaprosić Państwa  na kolejne spotkanie za rok w Gdyni w dn. 4-5.10.2024.                                               Na jubileuszowy 30 już rok działalności Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy postaramy się przygotować specjalny  i atrakcyjny program.

Wszystkim Wykładowcom, Słuchaczom, Sponsorom tegorocznej Nadmorskiej Szkoły Menopauzy i Anti-Aging oraz ich Współorganizatorom bardzo dziękuję za aktywny                                           i konstruktywny udział oraz stworzenie znakomitej atmosfery spotkania.    

                                                                                                              

                          prof. Wojciech Zgliczyński

      Kierownik Naukowy „Szkoły” Menopauzy i Anti-Aging

                                                          Prezes Zarządu Głównego

                                   Polskiego  Towarzystwa   Menopauzy i Andropauzy

Wykładowcy

 • dr           Małgorzata         BIŃKOWSKA
 • prof.      Magdalena         BRZÓZKA
 • dr           Ewa       DROZD-STYK
 • dr           Piotr      DUDEK
 • prof.       Artur     JAKIMIUK
 • dr           Jarosław   KOZAKOWSKI
 • prof.       Alina      KURYŁOWICZ
 • dr           Agnieszka  NALEWCZYŃSKA
 • dr           Monika    NEKANDA-TREPKA
 • dr           Monika   NUNBERG-SAWICKA
 • prof.      Paweł    PAŚKO
 • prof.      Tomasz PASZKOWSKI
 • prof.      Michał  RABIJEWSKI
 • prof.      Adam    WICHNIAK
 • prof.      Wojciech   ZGLICZYŃSKI

Program

 ZGŁOSZENIA - REZYGNACJE - INFORMACJA        tel. 660 499 018

NADMORSKIEJ   SZKOŁY  MENOPAUZY I ANTI-AGING 2023

6 – 7 października 2023

GDYNIA

Hotel „Nadmorski”  ul. Ejsmonda 2

Konferencja TYLKO w trybie stacjonarnym

( PROGRAM WSTĘPNY – może ulec nieznacznej zmianie )

 

 6.10.2023 (piątek)

 12:00-15:00  Sesja I

Algorytm postępowanie u osób 50+; diagnostyka, prewencja i postępowanie w:

 •  zaburzeniach snu    - prof. Adam Wichniak
 • zespole metabolicznym   prof. Alina Kuryłowicz
 • zaburzeniach węglowodanowych   dr med. Jarosław Kozakowski                       
 • dyslipidemii    – dr med. Piotr Dudek
 • osteoporozie    – dr med. Piotr Dudek       
 • nowotworach hormonalnozależnych   dr med. Monika Nekanda -Trepka

 15:00-16:00 PRZERWA

  

16:00-19:00 Sesja II

 Algorytm postępowania w menopauzie w przypadku:

    •   przedwczesnej menopauzy    – dr med. Małgorzata Bińkowska
    • antykoncepcji okresu przejściowego    prof. Artur Jakimiuk
    • zespołu urogenitalnego    - prof. Artur Jakimiuk 
    • leczenia niehormonalnego    - prof. Tomasz Paszkowski
    • leczenia hormonalnego;   

           - hormonami biopodobnymi  (dydrogesteron ma 60 lat!) - prof. Tomasz Paszkowski

           - "skrojonego" na potrzeby kobiety  - dr med. Małgorzata Binkowska

7.10.2023 (sobota)

9:00-10:30 Sesja III

                   Algorytm postepowania u mężczyzn z hipogonadyzmem:

          • czynnościowym    – dr med. Piotr Dudek
          • związanym z wiekiem    - prof. Michał Rabijewski
          • ginekomastią    - prof. Wojciech Zgliczyński

 10:30-11:00 PRERWA na kawę

 11:00-14:00  Sesja IV

 Jakie znaczenie w medycynie prewencyjnej i przeciwstarzeniowej mają:

          • dieta i aktywność fizyczna    - prof. Wojciech Zgliczyński
          • dehydroepihydrosteron    - prof. Wojciech Zgliczyński
          • polipragmazja    - prof. Paweł Paśko
          • sprawność mitochondriów    – dr med. Ewa Drozd- Styk
          • szczepienia   - prof. Tomasz Paszkowski

 14:00-15:00 PRZERWA

 15:00-17:30  Sesja V

 Innowacyjne terapie w medycynie prewencyjnej i przeciwstarzeniowej:

          •  bioidentycze estrogeny i progesteron dla poprawy bezpieczeństwa terapii      - dr med. Małgorzata Bińkowska
          • płynna lewotyroksyna dla poprawy jakości życia w niedoczynności tarczycy    – prof. Magdalena Brzózka
          • dopęcherzowe zastswanie kw.  hialuronowegoi siarczanu chondroityny w terapii i profilaktyce zakażeń pęcherze moczowego    – prof. Magdalena Brzózka
          • dostawowe zastosowanie hybrydy kw. hialuronowego w chorobie zwyrodnieniowej   prof. Magdalena Brzózka
          • szybko rozpuszczalny syldenafil w zaburzeniach erekcji    - prof. Michał Rabijewski
          • hybryda kw. hialuronowego w bioremodelingu skóry i tkanki podskórnej     – dr med. Monika Nunberg-Sawicka
          • Nrose – protokół zabiegowy do rewitalizacji miejsc intymnych w gabinecie lekarskim    - dr med. Agnieszka Nalewczyńska

  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz udokumentowanej liczby godzin  uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej Uczestnikowi przysługuje 13 punktów edukacyjnych.

Miejsce

81-409 GDYNIA

ul. Ejsmonda 2

HOTEL  NADMORSKI   tel. 58 667 77 77, hotel@nadmorski.pl   www.nadmorski.pl

MAGAN  nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.

Sponsorzy

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy firmy farmaceutyczne do realizacji świadczeń  promocyjnych -sponsorowania sesji lub wykładów rozstawienia stoisk oraz umieszczenia materiałów informacyjnych w teczkach konferencyjnych

NADMORSKIEJ  SZKOŁY  MENOPAUZY i ANTI-AGING ‘2023

 która odbędzie się w dniach  6 –7  października 2023 r

     W spotkaniu w 2022 r  uczestniczyło

      ponad 200. lekarzy,  26 wykładowców oraz 9 firm medycznych – Sponsorów Konferencji .

 Obrady cechowało praktyczne podejście do zagrożeń związanych z wiekiem oraz aktualnych problemów ginekologii endokrynologicznej i andrologii.  Wiele miejsca poświecono zagadnieniom medycyny przeciwstarzeniowej i prewencyjnej. Gość specjalny Konferencji prof. Urban Alehagen- kardiolog z Linköping University Hospital w Szwecji na podstawie wyników własnych, uznanych na świecie badań dowodził , że suplementacja może opóźniać proces starzenia. 

W tym roku, jak zawsze zostaną przedstawione najważniejsze i najnowsze trendy w Medycynie Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej.

Liczymy, że i tegoroczna „ Nadmorska Szkoła ” przyczyni się do podniesienia  wiedzy i kwalifikacji w zakresie zapobiegania i leczenia zaburzeń towarzyszących menopauzie i andropauzie.

 *****

Firmy zainteresowane umieszczeniem ich tematyki w programie Szkoły prosimy o PILNY  kontakt  z prof. Wojciechem Zgliczyńskim  - Kierownikiem Naukowym  ( t.:  602 478 095 )  klinendo@bielanski.med.pl

 

organizator szkolenia

MAGAN – Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o.

Wpis nr 57-000154-001-0001

W rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 

 

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / „wystawca” ) prosimy o kontakt pisemny ( konferencje@magan.pl )  lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886

 

Copyrights 2024 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone