Kontakt
Do góry

Postępy Endokrynologii i Diabetologii '2020

9 - 10 października 2020WARSZAWA gmach CMKP

Zaproszenie

Warszawa, 25 maja 2020 r.

  

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 

 „A miało być tak pięknie” jak od 20 lat bywało rokrocznie, pod koniec maja w Juracie…

Pogoda zamówiona, zaplanowane wolne w pracy, hotele czekają, jak zawsze ciekawy i starannie dobrany przez organizatorów program Konferencji – a tu nagle i niespodziewanie pandemia koronawirusa. Co robić?

W tej wyjątkowej sytuacji postanowiliśmy przenieść tegoroczną „Juratę” do Warszawy i zorganizować konferencję „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” w dniach 9-10 października 2020 w gmachu CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103.

Zalecenia epidemiologiczne pozwolą nam zapewne przeprowadzić spotkanie w konwencji hybrydowej łączącej możliwości bezpośredniego uczestnictwa z transmisją obrad on-line.

O zasadach uczestnictwa w konferencji zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie” … a tym czasem prosimy zarezerwować sobie czas w drugi weekend października.

 

                                                

Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński                                                 Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Prezes narodowej Fundacji Endokrynologii                         Przewodniczący Oddz. Warszawskiego PTE

W. Hartwiga Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

 

 

Szanowni Państwo

 w związku z rosnącym ryzykiem rozprzestrzenienia się epidemii wirusa Korona

i zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego rekomendującego odwołanie wszelkich imprez masowych oraz wprowadzonym decyzją Pana Premiera zakazem organizowania imprez  oraz po konsultacjach z organizatorami merytorycznymi podjęliśmy decyzję o

ODWOŁANIU w terminie 28 - 30 maja 2020 r  konferencji „ Postępy Endokrynologii i Diabetologii „.

 

 

Warszawa, 22 stycznia 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na doroczny, organizowany już od czterdziestu jeden lat przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP kurs kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie endokrynologii. Od 20 lat tradycyjnie spotykamy się wiosną na Helu w Juracie na kursie „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” współorganizowanym również przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii. Tegoroczny kurs odbędzie się w dniach 28 – 30 maja 2020 r. w Hotelu „Bryza”.

Na kursie przeznaczonym głównie dla lekarzy specjalistów endokrynologów, diabetologów, pediatrów, internistów, ginekologów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przedstawimy Państwu najciekawsze publikacje, które ukazały się w wiodących czasopismach lekarskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W tym roku, organizując dwie nowe sesje tematyczne „BAT na otyłość”, „Personalizowane leczenie nowotworów”. Szczególną uwagę zwrócimy na doniesienia dotyczące nowych leków, wskazań i weryfikacji dawniej stosowanych metod leczenia. Przedstawimy też nowe wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia endokrynopatii. Publikacje te przedstawią i skomentują profesorowie i lekarze – klinicyści, najlepsi wykładowcy na kursach CMKP.

Wyjątkowe treści merytoryczne, program i unikalny klimat naszego spotkania przyciągają rokrocznie około 800 uczestników. Spotkanie to należy do najciekawszych i najwyżej ocenianych zjazdów lekarskich w naszym kraju.

Szanowni Państwo!

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w corocznym kursie „Postępy Endokrynologii i Diabetologii”.

                                                

Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński                                                 Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Prezes narodowej Fundacji Endokrynologii                         Przewodniczący Oddz. Warszawskiego

W. Hartwiga                                                                       Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

 

 

Wykładowcy

Nazwiska zaproszonych wykładowców oraz tematy ich wykładów zostaną podane w terminie późniejszym.

Program

 

Postępy Endokrynologii i Diabetologii   Jurata 28 – 30 maja 2020

                                           BAT [1] na otyłość i cukrzyca)

a) BAT na łańcuch cukrzycowy

      Arany Z. i wsp. N Eng J Med 2019;381(23):2270-227

b) Wpływ naprzemiennego poszczenia na zdrowie i starzenie

       de Cabo R. i Mattson M.P. N Engl J Med 2019; 381;26:2541-2551

 Insulinooporność, otyłość i miażdżyca, a oksydacyjny, prozapalny stres związany z wysokokaloryczną dietą.

     Biobaku F. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (12); 6118-6128

 Prosty sposób na zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych

     Schade D. i Eaton R.P. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (12); 6033–6039

 Kontrola lipidów w prewencji miażdżycowych chorób sercowo-naczyniowych

      Michos E.D. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;16: 1557-1567

 Złośliwe nadciśnienie

      Peixoto A.J. N Engl J Med 2019; 381;19: 1843-1852

 Leki przeciw nadciśnieniowe w starszym wieku: metaanaliza badań randomizowanych

      Murad M.H. I wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (5); 1575–1584

                                  

                Personalizowane leczenie nowotworów

Personalizowane leczenie raka jajnika

    Longo D.L. N Engl J Med 2019; 381;25: 2471-2474

 a) González-Martín A. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;25: 2391-240

  b)Coleman R.L. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;25: 2403-241

 c)Ray-Coquard I. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;25: 2416-2428

a) Leczenie u dorosłych z craniopharyngioma; Raport z niemieckiego rejestru Craniopharyngioma

     Mende K. C. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (1); ……….

b) Leczenie craniopharyngioma

      Alexandraki K.I. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(12):5751-5764

Stosowanie pasireotydu łącznie z pegwisomantem w opornej na leczenie akromegalii

      Chiloiro S. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(11):5478-5492

a) Niekonwencjonalne dawki analogów somatostatyny u pacjentów z postępującym dobrze zróżnicowanym guzem neuroendokrynnym

      Lamberti G. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (1); ……….

.b) Leczenie lanreotydem neuroendokrynnych guzów trzustki związanych z MEN1<2 centymetry

     Faggiano A. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2020 105 (1); ………..

 Niwolumab w przerzutowym raku kory nadnerczy

      Carneiro B.A. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (12); 6193–6200

 

                                    Przysadka i nadnercza

Powrót czynności osi przysadkowo-nadnerczowej po operacji makrogruczolaków przysadki niewydzielających ACTH

     Pofi R. i wsp. J Clin Endorinol Metab 2019 104 (11); 5316–5324

 

                                      Tarczyca

Działanie leków na tarczycę

    Burch H.B. N Engl J Med 2019; 381;8: 749-761

 Czynność tarczycy, a płodność

     Chen A.X. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;2: 178-181

 Wpływ wieku na czynność tarczycy: TRAb i ryzyko nawrotów u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa

    Bano A. i wsp. . J Clin Endorinol Metab 2019 104 (5); 1378–1385

                                                

                         Cukrzyca i otyłość

Czy można przeciwdziałać rozwojowi cukrzycy typu 1 ?

a)  Zapobieganie cukrzycy typu 1

       Rosen C.J. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;7: 666-66

b) Przeciwciała anty-CD3, teplizumab, u pacjentów zagrożonych cukrzycą typu 1

      Herold K.C. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;7: 603-61

c) Liraglutyd u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 2

    Tamborlane W.V. i wsp. N Engl J Med 2019; 381;7: 637-646

 Leczenie cukrzycy w podeszłym wieku. Wytyczne Towarzystwa Endokrynologii Praktycznej

     LeRoith D. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1520–1574

 Antydepresanty zmniejszają ryzyko zgonu u pacjentów z cukrzycą

    Chen H-M i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 4619–4625

 Współzależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI), a ryzykiem udarów w cukrzycy typu 2

 

                Osteoporoza

Farmakologiczne leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie. Wytyczne Towarzystwa Endokrynologii Praktycznej

     Eastell R. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1595–1622

 Skuteczność farmakologicznego leczenia w zapobieganiu złamaniom u kobiet po menopauzie: metaanaliza.

      Barrionuevo P. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1623–1630

 Porównanie leczenia denosumabem i bisfosfonianami u pacjentów z osteoporozą: metaanaliza badań randomizowanych.

     Lyu H. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1753–1765

 Bezpieczeństwo i skuteczność 5 letniego leczenia rekombinowanym ludzkim PTH u dorosłych z niedoczynnością przytarczyc

     Mannstadt M. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(11): 5136–5147

 

                                       Gonady

 Wpływ drogi podania estrogenów na wskaźniki metaboliczne kości u atletek z zaburzeniami miesiączkowania (oligomenorrhea)

     Singhal V. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(5): 1449–1458

 Wytyczne światowych towarzystw odnośnie leczenia kobiet testosteronem

     Davis S.R. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(10): 4660–4666

 Leczenie menopauzalnych objawów naczynioruchowych fezolinetantem, antagonistą receptora neurokininy 3

     Depypere H. i wsp. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(12): 5893–5905

 Poziom PSA podczas leczenia testosteronem starszych mężczyzn z hipogonadyzmem

 

 

[1] BAT - Brown Adipose Tissue

Do pobrania

Miejsce

WARSZAWA  gmach CMKP  ul. Marymoncka  99 / 103

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / wystawca ) prosimy o kontakt

pisemny lub telefoniczny pod nr telefonu 602 250 886 lub 602 669 174.

 

 

 

 

 

Copyrights 2020 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone