Kontakt
Do góry

JUBILEUSZOWA XXV JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII

28 - 30 listopada 2019 rZakopane

Powitanie

Warszawa, 1 lipca 2019 r.

 

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

 Zapraszamy Was wszystkich bardzo, bardzo ciepło i bardzo serdecznie do wzięcia udziału w Jubileuszowej XXV Jesiennej Szkole Endokrynologii organizowanej przez zespół wykładowców Kliniki Endokrynologii CMKP, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. prof. W. Hartwiga w dniach 28-30 listopada 2019 r. w hotelu „Kasprowy” – Mercure w Zakopanem.

Jesienna Szkoła Endokrynologii powinna wzbudzić zainteresowanie wszystkich lekarzy specjalizujących się, jak i specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej, chorób wewnętrznych, pediatrów, ginekologów, urologów i endokrynologów.

W przeciwieństwie do organizowanego przez nas od 40 lat wiosennego kursu dla specjalistów endokrynologów „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” (od 19 lat w Juracie), nasze wykłady w Zakopanem powinny być prostsze, łatwiejsze i bardziej zrozumiałe – nawet dla niespecjalistów.

Opierają się one na przedstawieniu tekstów opublikowanych po spotkaniu z profesorami w marcu 2019 r. w Nowym Orleanie podczas 102-ej Dorocznej Konferencji Towarzystwa Endokrynologicznego (ENDO-2019) w „Meet-the-Professor. Endocrine Case Management”. Stąd nasz tradycyjny tytuł Jesiennej Szkoły Endokrynologii „Co nowego w Ameryce?”. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na wielki postęp, jaki dokonał się w endokrynologii od czasu powołania w 1916 r. w Filadelfii pierwszego na świecie Towarzystwa Endokrynologicznego.

Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w Jubileuszowej XXV Jesiennej Szkole Endokrynologii.

                                                

Prof. dr hab. Stefan Zgliczyński                                                             Prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński

Prezes narodowej Fundacji Endokrynologii   W.Hartwiga                      Przewodniczący Oddz. Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

 

Wykładowcy

 

 • dr          Małgorzata  BIŃKOWSKA
 • prof.      Marek  BOLANOWSKI
 • dr          Piotr  DUDEK
 • prof.      Ryszard GELLERT
 • dr  hab.  Małgorzata  GIETKA-CZERNEL
 • dr          Małgorzata  Godziejewska-Zawada
 • prof.      Andrzej JANUSZEWICZ
 • dr          Helena JASTRZĘBSKA
 • prof.      Małgorzata  KARBOWNIK-LEWIŃSKA
 • prof.      Beata  KOS-KUDŁA
 • prof.      Irina  KOWALSKA
 • prof.      Andrzej LEWIŃSKI
 • dr          Aleksandra  KRUSZYŃSKA
 • dr          Waldemar  MISIOROWSKI
 • dr hab.  Lucyna  BEDNAREK-PAPIERSKA
 • prof.      Marek  RUCHAŁA
 • dr           Magdalena  SENDRAKOWSKA
 • dr           Maria    Stelmachowska-Banaś
 • prof.      Stefan  ZGLICZYŃSKI
 • prof.      Wojciech   ZGLICZYŃSKI

Program

 

Jubileuszowej  XXV Jesiennej Szkoły Endokrynologii

organizowanej przez 

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga

 „Co nowego w Ameryce?”

28-30 listopada 2019

Zakopane, hotel Mercure Kasprowy

Program naukowy

 28 listopada 2019 r., czwartek

 •  16.00-16.30     prof. Stefan Zgliczyński, prof. Andrzej Lewiński, prof. Wojciech Zgliczyński

Uroczyste otwarcie Jubileuszowej XXV Jesiennej Szkoły Endokrynologii  -  „Co Nowego w Ameryce?”

Wykład przybliżający tematykę wykładów na spotkaniu z profesorami w marcu 2019 r. w Nowym Orleanie podczas 102 -ej Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego ( ENDO-2019 ).

 

Sesja I

 Przysadka

Przewodniczący sesji: prof. Marek Bolanowski, prof. Andrzej Lewiński, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  16.30-17.00     Wojciech Zgliczyński Trudne przypadki chorób przysadki (Molitch M (M-P, ENDO 2019, str. 136))
 • 17.00-17.30     Marek Bolanowski Rozpoznawanie i strategie postępowania w dwóch niezwykłych przypadkach torbieli Rathkego i craniopharyngioma ( Lillechel K (M-P, ENDO 2019, str. 140))
 • 17.30-18.00     Wojciech Zgliczyński a) Zdrowie w akromegalii: współchorobowość i nowotwory  ( Pathak A i Melmed S (Meet-the-Professor. Endocrine Case Management, ENDO 2019, str. 147))   b) Optymalizacja leczenia chorych z akromegalią (Giustina A (M-P, ENDO 2019, str. 161))
 • 18.00-18.30     Maria Stelmachowska-Banaś a) Optymalizacja hormonalnego leczenia niedoczynności przysadki ( Katznelson L i Dichtel L (M-P, ENDO 2019, str. 155))   b) „Nowe” typy niedoczynności przysadki ( Varlamo VE i Fleserin M (M-P, ENDO 2019, str. 174))
 • 18.30-19.00     Dyskusja
 •  
 • 20.30               Kolacja Otwarcia Jesiennej Szkoły Endokrynologii. 

 29 listopada 2019 r., piątek

 Sesja II

 Nadnercza i guzy neuroendokrynne

Przewodniczący sesji: prof. Beata Kos-Kudła, prof. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. Andrzej Januszewicz, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  10.00-10.30     Andrzej Januszewicz Co nowego w diagnostyce i leczeniu pierwotnego hiperaldosteronizmu? (ECE 2018)
 • 10.30-11.00     Andrzej Januszewicz a) Pheochromocytoma i paraganglioma: postępowanie okołooperacyjne a przeżycie ( Jimenez C (M-P, Endo 2019, str. 4))   b) Pheochromocytoma i paraganglioma: nowe sposoby rozpoznawania i leczenia zaawansowanej choroby ( Pryma DA (M-P, Endo 2019, str. 28))
 • 11.00-11.30     Lucyna Bednarek-Papierska a) Incydentaloma nadnerczy: aspekty medyczne i chirurgiczne ( Fraser S i Stewart P (M-P, Endo 2019, str. 37))   b) Dziesięć przykazań niedoczynności nadnerczy ( Findling JW (M-P, Endo 2019, str. 32))
 • 11.30-12.00     Wojciech Zgliczyński Rozpoznawanie przysadkowych i ektopowych guzów wydzielających ACTH ( Nieman LK i Triana AK (M-P, ENDO 2019, str. 151))
 • 12.00-12.30     Beata Kos-Kudła Guzy neurendokrynne jelit i trzustki ( de Herder WW (M-P, ENDO 2019, str. 41))
 • 12.30-13.00     Dyskusja
 • 13.00-15.00     Przerwa

 Sesja III

 Cukrzyca

Przewodniczący sesji: prof. Irina Kowalska, dr med. Małgorzata Godziejewska-Zawada, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  15.00-15.30     Irina Kowalska Zapobieganie cukrzycy typu 1. Gdzie jesteśmy w 2019 roku? ( Schartz D (M-P, Endo 2019, str.132))
 • 15.30-16.00     Małgorzata Godziejewska-Zawada Cukrzyca typu 2 u młodocianych ( Zeitler P i Biorustad P (M-P, ENDO 2019, str. 189))
 • 16.00-16.30     Irina Kowalska Metformina czy glyburide w leczeniu cukrzycy ciężarnych? (   Barbour LA (M-P, ENDO 2019, str. 118))
 • 16.30-17.00     Małgorzata Godziejewska-Zawada Nefropatia cukrzycowa ( Stanton RC (M-P, ENDO 2019, str. 124))
 • 17.00-17.15     Dyskusja
 • 17.15-17.45     Przerwa na kawę

 Sesja IV

 Gonady

Sesja dedykowana pamięci Prof. Romualda Dębskiego

Przewodniczący sesji: dr med. Magdalena Sendrakowska, dr med. Małgorzata Bińkowska, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 • 17.45-18.15     Magdalena Sendrakowska a) Metaboliczne konsekwencje zespołu policystycznych jajników (PCOS) ( Frank G (M-P, ENDO 2019, str. 216))   b) Co endokrynolog rzeczywiście powinien wiedzieć o zespole policystycznych jajników (PCOS)? ( Dunnif A (M-P, ENDO 2019, str. 220))
 • 18.15-18.45     Małgorzata Bińkowska Przedwczesna menopauza: etiologia a optymalne leczenie zastępcze ( Stuenkel CA i Berga SL (M-P, ENDO 2019, str. 255))
 • 18.45-19.15     Aleksandra Kruszyńska Hirsutyzm: Diagnostyka i terapia w praktyce ( Azziz R (M-P, ENDO 2019, str. 225))
 • 19.15-19.45     Piotr Dudek Leczenie testosteronem: maksimum korzyści, minimum ryzyka ( Wierman ME (M-P, ENDO 2019, str. 231))
 • 19.45-20.00     Dyskusja
 • 20.00               Kolacja z wykładowcami (dla osób zainteresowanych - dodatkowo płatna, informacja przy rejestracji )

 

30 listopada 2019 r., sobota

 Sesja V

 Tarczyca

Przewodniczący sesji: prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska, prof. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. Helena Jastrzębska, prof. Andrzej Lewiński, prof. Marek Ruchała, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  10.00-10.30     Andrzej Lewiński Molekularne markery oddziałujące na interwencję i leczenie ( Mayson SE i Yeh MW (M-P, ENDO 2019, str. 266))
 • 10.30-11.00     Marek Ruchała Interaktywna interpretacja ultrasonografii tarczycy ( Gipos J i Mandel S (M-P, ENDO 2019, str. 288))
 • 11.00-11.30     Helena Jastrzębska Rak tarczycy: kiedy lobektomia nie wystarcza? ( Hangen BR i Sosa JA (M-P, ENDO 2019, str. 285))
 • 11.30-12.00     Małgorzata Karbownik-Lewińska Rozpoznawanie i leczenie guzków tarczycy i zróżnicowanego raka tarczycy i zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci i młodocianych ( Baner AJ i Chen H (M-P, ENDO 2019, str. 272))
 • 12.00-12.30     Małgorzata Gietka-Czernel Przełom tarczycowy a myxedema i śpiączka ( a) Burch HB (M-P, ENDO 2019, str. 279) b) Klubo-Gwiezdzinska J (M-P, ENDO 2019, str. 282))
 • 12.30-13.00     Dyskusja
 • 13.00-15.00     Przerwa

 Sesja VI

 Przytarczyce i metabolizm kostny

Przewodniczący sesji: prof. Marek Bolanowski, dr Waldemar Misiorowski, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  15.00-15.30     Waldemar Misiorowski Zmiany w leczeniu chorych z niedoczynnością przytarczyc (Mannstadt M (M-P, ENDO 2019, str. 55))
 • 15.30-16.00     Marek Bolanowski Osteoporoza u premenopauzalnych kobiet ( Becker C (M-P, ENDO 2019, str. 85))
 • 16.00-16.30     Piotr Dudek Złamanie trzonów kręgowych: jak je znaleźć i co z nimi zrobić? ( Vaken T i Watts N (M-P, ENDO 2019, str. 58))
 • 16.30-17.00     Waldemar Misiorowski Osteoporoza: leczenie sekwencyjne, niepowodzenia w terapii i przerwy w stosowaniu leczenia ( Shoback D, Wentworth K (M-P, ENDO 2019, str. 75))
 • 17.00-17.15     Dyskusja
 • 17.15-17.45     Przerwa na kawę

 Sesja VII

 Endokrynologia w medycynie

Przewodniczący sesji: prof. Beata Kos-Kudła, prof. Ryszard Gellert, prof. Andrzej Lewiński, prof. Marek Ruchała, prof. Wojciech Zgliczyński

 •  17.45-18.15    Ryszard Gellert Złogi moczowe: diagnostyka, postępowanie, zapobieganie ( Maalonf N (M-P, ENDO 2019, str. 64))
 • 18.15-18.45     Beata Kos-Kudła Pediatryczne guzy endokrynne: leczenie wrodzonych zespołów hormonalnych ( Wagnespack GG (M-P, ENDO 2019, str. 194))
 • 18.45-19.15     Andrzej Lewiński Leczenie otyłości ( Bessen D (M-D, ENDO 2019 str. 17))
 • 19.15-19.45     Marek Ruchała Farmakoterapia zaburzeń lipidowych. Jaki lek na jaką chorobę? ( Eckel RH (M-D, ENDO 2019, str.106))
 • 19.45-20.00     Dyskusja
 • 20.00-20.30     prof. Stefan Zgliczyński, prof. Wojciech Zgliczyński      Podsumowanie i zakończenie Jubileuszowej XXV Jesiennej Szkoły Endokrynologii

Uczestnikom zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Program może ulec nieznacznej modyfikacji.

Wersja z dn. 3 września 2019 r.

Program nie merytoryczny 

28 listopada 2019 r ( czwartek )           

 • 19.15 - 20.15   Koncert z okazji jubileuszowego spotkania.

                           Koszt koncertu w dniu 28 listopada 2019 r. niefinansowany ze środków firm  innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

                           Koszt koncertu zostanie pokryty ze środków własnych organizatora logistycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce

ZAKOPANE    ul. Szymoszkowa

Hotel Mercure Kasprowy Zakopane

kontakt tel. 18 202 40 19; 18 202 40 60

REZERWACJE miejsc noclegowych prosimy załatwiać we własnym zakresie.

W Hotelu Aquarion ul. Jagiellońska 29 zostały zarezerwowane pokoje w cenie 

pok. 1 -os ze śniadaniem  320 zł

pok. 2 -os ze śniadaniem 370 zł

na hasło " JSE "

Informacja o opłatachPakiet A
Pakiet konferencyjny A płacony do 11 listopada wynosi: 790 zł, od 12 listopada wynosi: 840 zł
Obejmuje udział w wykładach, materiały naukowe, certyfikat potwierdzający udział w trzydniowym szkoleniu, przerwy kawowe, Kolację Otwarcia Konferencji (czwartek).

Pakiet B
Pakiet konferencyjny B  płacony do 11 listopada wynosi:  950,00 zł, od 12 listopada  wynosi:  990,00 zł
obejmuje udział w wykładach, materiały naukowe, certyfikat potwierdzający udział w trzydniowym szkoleniu, przerwy kawowe, lKolację Otwarcia (czwartek), Kolacje z Wykładowcami ( piątek ).

Pakiet dla osoby towarzyszącej
Pakiet dla Osoby Towarzyszącej wynosi: 310 zł
Obejmuje przerwy kawowe, Kolację Otwarcia Konferencji (czwartek), oraz Kolację-Spotkanie z Wykładowcami (piątek). Nie obejmuje uczestnictwa w wykładach.

Wszystkie ceny obejmują 23 % podatek VAT.

Opłatę za Uczestnictwo oraz Osobę Towarzyszącą prosimy wpłacać na nasze konto. Brak możliwości wpłaty na miejscu.

 Wpłatę z zaznaczeniem „ JSE ” oraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika prosimy przelać na konto:

Bank Pekao S.A. o/Kraków Rynek Gł. 47,    

 03 1240 4650 1111 0000 5153 7472

 Koszt koncertu w dniu 28 listopada 2019 r. niefinansowany ze środków firm  innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. 

 Koszt koncertu zostanie pokryty ze środków własnych organizatora logistycznego.

Informacja dla przedstawicieli firm

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem z informacjami:

* imię i nazwisko uczestnika (adres do korespondencji, specjalizacja, nr telefonu, adres mailowy, numer prawa wykonywania zawodu)

* proszę podać rodzaj PAKIETU

* dane  do faktury

* czy mamy wystawić proformę

* na jaki adres wysłać fakturę VAT  po otrzymaniu wpłaty ( adres listowy )

* inne informacje  - numer telefonu zgłaszającego

 Po dodatkowe informacje / wyjaśnienia  prosimy dzwonić - 12 632 43 88;  692 277 506.

 Informujemy, że

           koszt koncertu w dniu 28 listopada 2019 r. niefinansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

                 

Sponsorzy

Firmy zainteresowane uczestnictwem w konferencji ( sponsor / wystawca ) prosimy o kontakt

pisemny konferencje@magan.pl

lub

telefoniczny pod nr. telefonu 602 250 886, 602 669 174.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja

Napisz do nas
Adres korespondencyjny
Opcje uczestnictwa
Pakiet konferencyjny A płacony do 11 listopada wynosi: 790 zł, od 12 listopada wynosi: 840 zł
Obejmuje udział w wykładach, materiały naukowe, certyfikat potwierdzający udział w trzydniowym szkoleniu, przerwy kawowe, Kolację Otwarcia Konferencji (czwartek).
Dane do faktury
Wyrażam zgodę do czasu odwołania na otrzymywanie, aktualnie i w przyszłości, od MagAn informacji o konferencjach i szkoleniach drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Copyrights 2019 MagAn - Podróże, Kongresy i Konferencje sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone